Astrologija

Astrologija – tai dangaus kūnų judėjimo ir santykinių padėčių, aiškinamų kaip darančių įtaką žmonių reikalams ir gamtos pasauliui, tyrimas.

Žodis astrologija kilęs iš graikų kalbos žodžio ἀστρολογία, kuris reiškia „žvaigždžių tyrinėjimas“.

Astrologija praktikuojama jau tūkstančius metų ir remiasi tikėjimu, kad planetų ir žvaigždžių padėtis žmogaus gimimo metu gali turėti įtakos jo gyvenimui.

Egzistuoja daugybė skirtingų astrologinių sistemų, kurios naudojamos prognozėms sudaryti, tačiau Vakarų pasaulyje labiausiai paplitusi yra tropinis Zodiakas, kuris remiasi metų laikais.

Astrologija nėra mokslas, jos negalima nei įrodyti, nei paneigti. Tačiau šia tema yra atlikta tam tikrų tyrimų, ir yra žmonių, kurie mano, kad ji gali būti naudinga priemonė, padedanti suprasti save ir kitus.

Ar astrologijoje yra tiesos?

Nėra jokių mokslinių įrodymų, kad astrologija yra tinkamas būdas nuspėti ateities įvykius ar apibūdinti žmonių asmenybes. Tačiau daugelis žmonių tiki astrologija ir naudojasi ja priimdami sprendimus dėl savo gyvenimo.

Kodėl merginos tiki astrologija?

Vieno atsakymo į šį klausimą nėra, nes yra daug įvairių priežasčių, dėl kurių žmonės gali tikėti astrologija. Kai kurie žmonės gali tikėti, kad astrologija gali padėti jiems suprasti savo asmenybę ir ateitį, o kitiems su astrologija susijusios sąvokos ir idėjos gali pasirodyti įdomios ar patrauklios. Be to, kai kurie žmonės, bendraudami su kitais astrologija tikinčiais žmonėmis, gali jausti bendrumo ar priklausomybės jausmą.

Kokie yra 4 astrologijos ženklai?

Keturi astrologijos ženklai: Avinas, Jautis, Dvyniai ir Vėžys.

Ką Biblija sako apie astrologiją?

Biblijoje astrologija konkrečiai neminima. Tačiau yra keletas eilučių, kurias galima interpretuoti kaip neigiamą požiūrį į astrologiją. Pavyzdžiui, Izaijo 47, 13-14 eilutėse rašoma:

„Visi patarimai, kuriuos gavai, tave tik nuvargino! Tegul prisistato jūsų astrologai, tie žvaigždžių žinovai, kurie prognozuoja kas mėnesį, tegul jie išgelbsti jus nuo to, kas jums gresia. Tikrai jie kaip ražienos; ugnis jas sudegins. Jie net negali išsigelbėti nuo liepsnos galios. Čia nėra anglių, kurios galėtų ką nors sušildyti; čia nėra ugnies, prie kurios būtų galima prisėsti.“

Atrodo, kad tai gana aiškus astrologijos pasmerkimas. Tačiau verta pažymėti, kad tai tik vienas iš šių eilučių aiškinimų. Kiti galėtų teigti, kad tai nėra astrologijos pasmerkimas, bet veikiau pasmerkimas tų, kurie pasitiki astrologija, o ne Dievu.

Parašykite komentarą