Ateizmas

Ateizmas plačiąja prasme yra netikėjimas dievybių egzistavimu. Ateizmas plačiąja prasme yra tikėjimo, kad egzistuoja kokios nors dievybės, atmetimas. Dar siauresne prasme ateizmas yra būtent pozicija, kad nėra jokių dievybių. Ateizmas priešpriešinamas teizmui, kuris bendriausia forma yra tikėjimas, kad egzistuoja bent viena dievybė.

Terminas ateizmas kilo iš graikų kalbos ἄθεος (atheos), reiškiančio „be dievo (-ų)“, ir buvo vartojamas kaip menkinantis terminas, taikomas tiems, kurie, kaip manoma, atmeta didesnės visuomenės garbinamus dievus. Plintant laisvamanybei, skeptiškam tyrimui ir vėliau stiprėjant religijos kritikai, termino taikymo sritis susiaurėjo, o pirmieji asmenys, kurie patys save įvardijo kaip ateistus, buvo Apšvietos epochos mąstytojai, tokie kaip Pierre’as Bayle’is ir Denis Diderot. Prancūzijos revoliucija, pasižymėjusi „neregėtu ateizmu“, buvo pirmojo istorijoje didelio politinio judėjimo, pasisakiusio už žmogaus proto viršenybę, liudininkė. Ateizmo argumentai yra įvairūs – nuo filosofinių iki socialinių ir istorinių. Nors kai kurie ateistai yra priėmę sekuliarias filosofijas, nėra vienos ideologijos ar elgesio nuostatų, kurių laikytųsi visi ateistai.

Ateizmas kartais siejamas su tam tikromis neigiamomis savybėmis, tokiomis kaip tradicinės moralės atmetimas, gyvenimo tikslo ar prasmės nebuvimas ir priešiškumas religijai. Nors šios asociacijos dažnai yra nepagrįstos, ateistai gali būti laikomi grėsme religinei

Kas blogiau – agnostikas ar ateistas?

Nėra teisingo ar neteisingo atsakymo į šį klausimą, nes tai priklauso tik nuo asmeninės nuomonės. Kai kurie žmonės gali manyti, kad ateizmas yra blogiau nei agnosticizmas, nes jis reiškia visišką religijos ir tikėjimo į Dievą atmetimą, o agnosticizmas reiškia tiesiog netikrumą dėl Dievo buvimo. Kiti gali manyti, kad agnosticizmas yra blogiau nei ateizmas, nes jis reiškia, kad nėra įsipareigojęs nei tikėti, nei netikėti į Dievą, ir gali būti vertinamas kaip blaškymasis ar neryžtingumas. Galiausiai, kiekvienas pats sprendžia, kas yra blogiau – agnostikas ar ateistas.

Kas yra ateistas ir agnostikas?

Ateistai tiki, kad dievo nėra, o agnostikai mano, kad neįmanoma tiksliai žinoti, ar dievas egzistuoja, ar ne. Tiek ateistai, tiek agnostikai yra netikintys žmonės, tačiau skiriasi jų netikėjimo priežastys.

Ar ateistas gali melstis?

Taip, ateistas gali melstis. Nėra vieno maldos apibrėžimo, todėl ateistai gali ją apibrėžti kaip tik nori. Kai kurie ateistai maldą gali laikyti būdu užmegzti ryšį su aukštesniąja jėga, net jei ja netiki. Kiti tai gali laikyti būdu apmąstyti savo mintis ir jausmus. O dar kiti gali naudoti maldą kaip būdą užmegzti ryšį su kitais žmonėmis, kurie pritaria jų įsitikinimams.

Ar ateizmas yra religija?

Ateizmas nėra religija. Yra daugybė priežasčių, kodėl taip yra, bet svarbiausia iš jų yra ta, kad ateizmas yra tiesiog tikėjimo į bet kokius dievus nebuvimas. Tai nėra teigiama tikėjimo sistema, kaip religijos.

Parašykite komentarą