Atidėti

Žodis „atidėti“ yra veiksmažodis, reiškiantis atidėti arba atidėti vėlesniam laikui. Kai ką nors atidedate, tai reiškia, kad atidedate vėlesniam laikui.

Koks yra atidėjimo pavyzdys?

Atidėjimo pavyzdys būtų, jei susitikimą turėjote suplanuoti rytoj, bet susisiekėte su asmeniu, su kuriuo turėjote susitikti, ir paklausėte, ar galėtumėte jį perkelti į kitą savaitę.

Koks yra kitas žodis postpone?

Žodį „atidėti“ galima pakeisti žodžiu „atidėti“.

Koks yra geras sakinys žodžiui Postpone?

Geriausia atidėti bet kokius svarbius sprendimus, kol turėsite laiko juos gerai apgalvoti.

Kam vartojamas žodis postpone?

Atidėti paprastai vartojamas žodis, reiškiantis veiksmą, kai kas nors atidedama arba atidedama. Pavyzdžiui, galite pasakyti: „Ketinu atidėti savo atostogas keliems mėnesiams.“ Šiuo atveju atidedate arba atidedate savo atostogas vėlesniam laikui.

Parašykite komentarą