Atitrūkimas

Daiktavardis „nykimas“ reiškia laipsnišką skaičiaus, dydžio ar stiprumo mažėjimą arba mažėjimą. Jis taip pat gali reikšti procesą, kurio metu kas nors nusidėvi arba nunyksta. Attrition dažnai vartojamas kalbant apie karinius konfliktus, kai apibūdinamas priešo pajėgų nusidėvėjimas dėl nuolatinio darbo jėgos ir materialinių išteklių praradimo.

Atitrūkimas pasižymi laipsnišku arba pastoviu mažėjimu. Tai lėtas ir laipsniškas procesas, o ne kažkas, kas įvyksta staiga ar netikėtai. Be to, nykimas paprastai vyksta ilgą laiką.

Koks yra nykimo pavyzdys?

Išeikvojimo pavyzdys – kai įmonė sumažino darbuotojų skaičių ir buvo atleista daug darbuotojų.

Kokia yra darbuotojų nykimo reikšmė?

Darbuotojų nykimas – tai laipsniškas darbuotojų praradimas iš organizacijos laikui bėgant. Darbuotojų atleidimas gali įvykti dėl įvairių priežasčių, pavyzdžiui, prastos moralės, prastos vadybos ar įmonės kultūros pokyčių. Darbuotojų nubyrėjimas gali kelti problemų įmonėms, nes dėl to gali būti prarastos institucinės žinios ir sumažėti produktyvumas.

Ar nubyrėjimas reiškia praradimą?

Sąvoka „darbuotojų nykimas“ paprastai reiškia laipsnišką darbuotojų praradimą iš įmonės ar organizacijos. Darbuotojų nubyrėjimas gali atsirasti dėl įvairių priežasčių, įskaitant išėjimą į pensiją, atsistatydinimą ir atleidimą iš darbo. Kai kuriais atvejais nubyrėjimas gali būti savanoriškas, o kitais – priverstinis. Atitrūkimas taip pat gali reikšti laipsnišką medžiagos ar medžiagos eroziją.

Kas lemia darbuotojų nubyrėjimą?

Yra daug galimų darbuotojų nykimo priežasčių, tačiau kai kurios iš labiausiai paplitusių yra šios:

– nuobodulys arba nepasitenkinimas darbu

– jaučiasi nepakankamai įvertintas arba neįvertintas

– nepakankamas darbo užmokestis ar išmokos

– prastos darbo sąlygos

– konfliktas su bendradarbiais ar vadovais

– jausmas, kad karjera stagnuoja

Kai kuriais atvejais darbuotojų skaičiaus mažėjimą gali lemti su darbo vieta nesusiję veiksniai, pavyzdžiui, šeimyniniai įsipareigojimai arba noras persikelti.

Parašykite komentarą