Atlaidai

Atlaidai – tai laikinosios bausmės už nuodėmę, kurios kaltė jau atleista, atleidimas, kurį tinkamai nusiteikęs tikintis krikščionis gauna tam tikromis nustatytomis sąlygomis, veikiant Bažnyčiai, kuri, kaip atpirkimo tarnautoja, autoritetingai skiria ir naudoja Kristaus ir šventųjų laimėtos satisfakcijos lobyną.

Atlaidai yra daliniai arba visiški, atsižvelgiant į tai, ar jie panaikina dalį, ar visą laikinąją bausmę už nuodėmę. Tikintieji gali gauti atlaidus sau arba taikyti juos mirusiesiems.

Kas yra atlaidai Katalikų Bažnyčia?

Atlaidai – tai Bažnyčios suteikiamas laikinosios bausmės už nuodėmę atleidimas. Atlaidai gali būti daliniai arba visiški. Visuotiniai atlaidai panaikina visą laikinąją bausmę už nuodėmę, o daliniai atlaidai panaikina dalį laikinosios bausmės už nuodėmę.

Bažnyčia moko, kad po mirties žmogus patirs tam tikrą teismą, kurio metu bus paskirtas į dangų, pragarą arba skaistyklą. skaistykloje siela patiria apsivalymo procesą, kad galėtų įžengti į bendrystės su Dievu pilnatvę danguje. Laikinoji bausmė už nuodėmę yra vienas iš dalykų, nuo kurių sielai gali tekti apsivalyti skaistykloje.

Atlaidai neatleidžia kaltės dėl nuodėmės ir nepanaikina amžinosios bausmės už mirtiną nuodėmę. Tačiau atlaidai atleidžia nuo laikinosios bausmės už nuodėmę. Laikinoji bausmė už nuodėmę yra sielos atskyrimo nuo Dievo pasekmė, ir būtent šis atskyrimas gydomas atlaidais.

Bažnyčia teikia atlaidus, kad padėtų sieloms apsivalyti ir patekti į dangų. Suteikdama atlaidus, Bažnyčia Kristaus ir šventųjų nuopelnus pritaiko atlaidus gaunančio asmens sielai.

Kad gautų atlaidus, asmuo turi būti malonės būklėje (t. y. neturi būti kaltas

Ar vis dar egzistuoja atlaidai?

Taip, Katalikų Bažnyčioje vis dar galima gauti atlaidus. Atlaidai – tai dalies arba visos laikinosios bausmės už nuodėmę panaikinimas. Tai nėra pačios nuodėmės atleidimas.

Bažnyčia moko, kad atlaidai yra „laikinosios bausmės atleidimas Dievo akivaizdoje už nuodėmes, kurių kaltė jau buvo atleista.“

Atlaidai gali būti daliniai arba visiški. Visuotiniai atlaidai panaikina visas laikinąsias bausmes už nuodėmes. Daliniai atlaidai panaikina dalį laikinosios bausmės dėl nuodėmės.

Atlaidai suteikiami esant tam tikroms sąlygoms, įskaitant tam tikrų veiksmų ar maldų atlikimą. Pavyzdžiui, įprastas reikalavimas norint gauti visuotinius atlaidus yra tas, kad asmuo turi būti malonės būklėje, turėti ketinimą gauti atlaidus ir atlikti reikiamus veiksmus ar maldas.

Bažnyčia suteikia atlaidus per popiežiaus valdžią. Juos gali suteikti už konkrečius veiksmus ar maldas, arba gali suteikti juos bendram naudojimui, kad juos būtų galima taikyti bet kokiam tinkamam veiksmui ar maldai.

Paskutinį kartą Bažnyčios taisykles dėl atlaidų atnaujino popiežius Paulius VI 1967 m.

Kas yra indulgencija sinonimas?

Indulgencija yra prabangos sinonimas, t. y. kažkas, kas nėra būtina, bet teikia malonumą ar pasitenkinimą. Atlaidai gali būti maži, pavyzdžiui, mėgstamo maisto valgymas, arba dideli, pavyzdžiui, atostogos. Jos dažnai laikomos būdu apdovanoti save už gerą elgesį arba sumažinti stresą.

Koks yra indulgencijos pavyzdys?

Išlaidavimas – tai savęs palepinimas, paprastai prabangos ar malonumo forma. Pavyzdžiui, indulgencija gali būti visos pintos ledų suvalgymas vienu prisėdimu, naujo drabužio pirkimas, nors negalite sau to leisti, arba ilga, atpalaiduojanti vonia vietoj greito dušo.

Parašykite komentarą