Atomas

Atomas – tai mažiausia elemento dalelė, turinti tam elementui būdingų cheminių savybių. Terminas „atomas“ kilęs iš graikų kalbos žodžio „nedalomas“, nes kažkada buvo manoma, kad atomai yra mažiausi dalykai visatoje ir jų negalima padalyti. Atomo sandara – tai centrinis branduolys, sudarytas iš protonų ir neutronų, o aplink šį branduolį skrieja elektronai.

Kas atrado atomą?

Atomas – mažiausia elemento dalelė, turinti to elemento cheminių savybių.

Terminą „atomas“ pirmą kartą pavartojo senovės graikų filosofai. Demokritas pasiūlė nedalomą dalelę, kurią pavadino atomu.“

XIX a. pradžioje Džonas Daltonas pasiūlė atomų modelį, pagrįstą masės ir energijos išsaugojimo dėsniais.

J.J. 1897 m. Tomsonas atrado elektroną, o 1905 m. Albertas Einšteinas pasiūlė specialiąją reliatyvumo teoriją, kuri paskatino sukurti atominę bombą.

Kas yra atomo viduje?

Atomai sudaryti iš trijų pagrindinių subatominių dalelių: protonų, neutronų ir elektronų. Šias daleles sulaiko elektromagnetinė jėga. Protonai turi teigiamą krūvį, neutronai neturi krūvio, o elektronai turi neigiamą krūvį. Protonai ir neutronai yra atomo branduolyje, o elektronai skrieja aplink branduolį.

Iš ko sudaryti atomai?

Atomai yra pagrindiniai materijos vienetai ir lemia elementų struktūrą. Terminas „atomas“ kilęs iš graikų kalbos žodžio „nedalomas“, nes kažkada buvo manoma, kad atomai yra mažiausi dalykai visatoje ir jų negalima padalyti. Atomo struktūrą sudaro centrinis branduolys, sudarytas iš protonų ir neutronų, o aplink branduolį skrieja elektronai.

Ar atomas yra materija, ar energija?

Atomas yra materija. Jį sudaro protonai, neutronai ir elektronai. Tai visos dalelės, turinčios masę. Protonai ir neutronai yra branduolyje, o elektronai skrieja aplink branduolį.

Žodis „atomas“ kilęs iš graikų kalbos žodžio „nedalomas“, nes kažkada buvo manoma, kad atomai yra mažiausi dalykai visatoje ir jų negalima padalyti. Dabar žinome, kad atomus galima padalyti, tačiau jie vis dar yra pagrindinės materijos sudedamosios dalys.

Parašykite komentarą