Atpildas

Atpildas – tai bausmės skyrimas asmeniui kaip atsakas į jo padarytą nusikaltimą ar nusižengimą. Atgailos tikslas – užtikrinti teisingumą aukai ir atgrasyti nuo nusikaltimų ateityje. Atpildas dažnai laikomas keršto forma, jį gali vykdyti auka, jos šeima arba valstybė.

Ar atpildas yra tas pats, kas kerštas?

Ne, atpildas nėra tas pats, kas kerštas. Atpildas – tai teisingumo forma, kuria daugiausia dėmesio skiriama nusikaltimus padariusiems asmenims nubausti, o kerštas – tai asmeninis keršto aktas. Atpildą paprastai vykdo valstybė arba kitos valdžios institucijos, o kerštas dažnai yra privatus ir asmeninis.

Kaip kitaip vadinasi atpildas?

Atpildas dažnai tapatinamas su bausme, tačiau jį taip pat galima laikyti bendresne sąvoka, kai norima su kuo nors atsilyginti. Dažnai vartojamas teisingumo kontekste, pvz., „akis už akį“.“

Koks yra bausmės pavyzdys?

Atpildas yra akis už akį. Jei kas nors tave įskaudina, tu jam įskaudini atgal.

Kas yra priešingybė atgailos žodžiui?

Priešingybė atlygiui yra atleidimas.

Parašykite komentarą