Atranka

Sąvoka „atranka“ reiškia procesą, kurio metu asmenys atrenkami iš potencialių kandidatų, remiantis tam tikrais kriterijais. Atrankai taikomi kriterijai gali skirtis priklausomai nuo konkretaus konteksto ar tikslo, tačiau gali apimti tokius veiksnius kaip gebėjimai, įgūdžiai, patirtis ar kitos asmeninės savybės.

Atranka gali būti naudojama įvairiais tikslais, pavyzdžiui, siekiant nustatyti geriausius kandidatus į darbą arba atrinkti asmenis dalyvauti tyrime ar mokslinių tyrimų projekte. Atranka gali būti vykdoma taikant įvairius metodus, pavyzdžiui, pokalbius, egzaminus ar kitas vertinimo priemones.

Kas yra atrankos pavyzdys?

Geriausias atrankos pavyzdys yra natūralioji atranka, t. y. procesas, kurio metu organizmai laikui bėgant prisitaiko prie aplinkos. Šį procesą galima stebėti įvairiais būdais, tačiau vienas iš žinomiausių pavyzdžių yra pipirinės kandies evoliucija.

Pipirinė kandis yra kandžių rūšis, kuri yra ir šviesios, ir tamsios atmainos. Šviesioji atmaina dažniau pasitaiko vietovėse, kuriose auga šviesesnės spalvos medžiai, o tamsioji atmaina dažniau pasitaiko vietovėse, kuriose auga tamsesnės spalvos medžiai.

Laikui bėgant šviesioji pipirinės kandies atmaina paplito tose vietovėse, kur medžiai yra šviesesnės spalvos, o tamsioji atmaina paplito tose vietovėse, kur medžiai yra tamsesnės spalvos. Taip yra todėl, kad šviesi rūšis yra mažiau pastebima plėšrūnų, todėl turi daugiau galimybių išgyventi.

Pipirinis drugys yra tik vienas iš pavyzdžių, kaip dėl atrankos laikui bėgant gali pasikeisti rūšis.

Kas yra atrankos procesas?

Atrankos procesas – tai procesas, kurio metu iš visų kandidatų į darbą atrenkami tinkamiausi kandidatai. Atrankos procesą paprastai sudaro keturi etapai: (1) kandidatų atranka ir paieška, (2) kandidatų atranka, (3) kandidatų testavimas ir pokalbis su jais ir (4) darbo pasiūlymo pateikimas.

Kaip kitaip vadinama atranka?

Nėra vieno žodžio, kuris turėtų tokią pačią reikšmę kaip „atranka“, tačiau yra keli žodžiai, kurie yra artimi. „Pasirinkimai“ tikriausiai yra artimiausias vienas žodis, nes jis reiškia daugybę skirtingų galimybių, iš kurių galima rinktis. Kiti į galvą ateinantys žodžiai: „variantai“, „galimybės“ ir „alternatyvos“.“

Kaip kitaip vadinami atrankos kriterijai?

Į šį klausimą nėra vieno universalaus atsakymo, nes sąvoka „atrankos kriterijai“ įvairiuose kontekstuose gali reikšti skirtingus dalykus. Tačiau kai kurie dažniausi „atrankos kriterijų“ sinonimai yra „vertinimo kriterijai“, „atrankos kriterijai“ ir „atrankos standartai.“

Parašykite komentarą