Atsakomoji veikla

Atsakomasis smurtas yra keršto forma arba atsakas į pradinį agresyvų veiksmą. Jai būdingas noras padaryti žalą ar sužaloti asmenį ar grupę, kurie įvykdė pirminį veiksmą. Atpildas dažnai apima smurto ciklą, kai kiekvienas iš eilės agresijos aktas skatina kitą. Dėl to gali paaštrėti konfliktas, todėl jį sunku išspręsti.

Kokie yra keršto pavyzdžiai?

Atsakomasis persekiojimas yra tada, kai darbdavys imasi neigiamų veiksmų prieš darbuotoją, reaguodamas į darbuotojo skundą dėl diskriminacijos ar priekabiavimo.

Neigiami veiksmai gali būti atleidimas iš darbo, pažeminimas pareigose, atsisakymas paaukštinti, atlyginimo sumažinimas, išmokų atsisakymas, perkėlimas į mažiau pageidaujamas pareigas ir kiti veiksmai, kurie atgrasytų protingą asmenį nuo skundo dėl diskriminacijos ar priekabiavimo.

Atsakomosios priemonės taip pat gali būti taikomos, kai darbdavys imasi veiksmų prieš darbuotojo artimą šeimos narį ar draugą, reaguodamas į darbuotojo skundą.

Ką reiškia atsakomieji veiksmai darbe?

Atkeršijimas darbe reiškia, kad darbdavys imasi nepalankių veiksmų prieš darbuotoją, nes darbuotojas užsiėmė saugoma veikla. Saugoma veikla apima skundo ar kaltinimo dėl diskriminacijos pateikimą, liudijimą arba dalyvavimą tyrime ar teismo procese. Neigiami veiksmai gali būti atleidimas iš darbo, pažeminimas pareigose, atsisakymas paaukštinti pareigose, atlyginimo ar valandų skaičiaus sumažinimas.

Kas yra atsakomasis elgesys?

Atsakomasis elgesys yra atsakas į suvokiamą grėsmę ar agresiją. Jai dažnai būdingas noras padaryti žalą asmeniui ar daiktui, kuris suvokiamas kaip grėsmė. Atsakomąjį elgesį gali lemti baimė, pyktis arba noras apginti save ar kitus.

Kokie yra trys keršto elementai?

Reikalavimas dėl atsakomųjų veiksmų turi tris elementus: 1) saugoma veikla, 2) neigiamas veiksmas ir 3) priežastinis ryšys tarp jų.

Pirmasis elementas – saugoma veikla – reikalauja, kad darbuotojas užsiimtų veikla, kurią saugo įstatymas. Tai gali būti skundo dėl diskriminacijos pateikimas, liudijimas bendradarbio diskriminacijos byloje arba atsisakymas pačiam imtis diskriminacinio elgesio.

Antrasis elementas – neigiamas veiksmas – reikalauja, kad darbdavys imtųsi darbuotojui iš esmės nepalankių veiksmų. Tai gali būti atleidimas iš darbo, pažeminimas pareigose arba žymus darbo užmokesčio ar valandų skaičiaus sumažinimas.

Trečiasis elementas – priežastinis ryšys – reikalauja, kad tarp saugomos veiklos ir neigiamų veiksmų būtų priežastinis ryšys. Tai reiškia, kad darbdavys ėmėsi neigiamų veiksmų, nes darbuotojas užsiėmė saugoma veikla.

Parašykite komentarą