Atsisakymas

Atsisakymas – tai veiksmas, kai ko nors atmetama arba atsisakoma. Tarptautinės teisės kontekste atsisakymas paprastai reiškia veiksmą, kai valstybė atsisako savo įsipareigojimų pagal sutartį ar tarptautinį susitarimą. Valstybė gali atsisakyti sutarties dėl įvairių priežasčių, įskaitant valstybės politinių ar ekonominių aplinkybių pasikeitimą, įsitikinimą, kad sutartis nebeatitinka valstybės interesų, arba įsitikinimą, kad sutartį pažeidė kita šalis.

Kai valstybė atsisako sutarties, paprastai laikoma, kad ji pažeidžia tarptautinę teisę. Tai gali sukelti įvairių pasekmių, įskaitant ekonomines sankcijas, diplomatinių nuobaudų taikymą ir net karinius veiksmus.

Kas yra atsisakymo pavyzdys?

Atsisakymas – tai veiksmas, kai ko nors atsisakoma arba atmetama. Tarptautinės teisės kontekste tai paprastai reiškia, kad valstybė atsisako sutarties. Pavyzdžiui, 1801 m. Jungtinės Amerikos Valstijos atsisakė sąjungos sutarties su Prancūzija, iš esmės nutraukdamos sąjungą su šia šalimi. Atsisakymas taip pat gali įvykti, kai šalis atsisako pripažinti tarptautinio teismo ar tribunolo teisėtumą. Pavyzdžiui, 2012 m. Sudano prezidentas Omaras al Baširas atsisakė pripažinti Tarptautinį baudžiamąjį teismą, kuris buvo išdavęs jo arešto orderį dėl kaltinimų karo nusikaltimais ir nusikaltimais žmoniškumui.

Ką reiškia atsisakyti teisėje?

Teisėje atsisakyti reiškia atsisakyti ką nors pripažinti arba nepripažinti, paprastai sutartį arba skolą. Taip pat gali reikšti atsisakymą arba pasmerkimą.

Kas yra sutarties atsisakymas?

Sutarties atsisakymas – tai aiškus vienos iš šalių nurodymas, kad ji neketina vykdyti savo įsipareigojimų pagal sutartį. Tai gali būti daroma žodžiu arba raštu, aiškiai išreikštu pareiškimu arba numanomu veiksmu. Jei viena šalis atsisako sutarties, kita šalis atleidžiama nuo įsipareigojimų pagal sutartį.

Kaip dar kitaip vadinasi išsižadėjimas?

Atsisakymo veiksmas arba atvejis.

Atmetimas arba atsisakymas ką nors priimti, kuo nors tikėti ar svarstyti.

Parašykite komentarą