Atskyrimas

Separatizmas – tai politinio darinio, skirto regionui ar kultūrinei grupei, kuris būtų savarankiškas arba nepriklausomas nuo didesnio politinio darinio, propagavimas. Ryškus separatistinių grupių pavyzdys – Kvebeko nepriklausomybės nuo Kanados siekiančios grupės. Separatizmas apima autonomizmą ir atsiskyrimą.

Kas yra separatizmo sąvoka?

Separatizmo sąvoka – tai įsitikinimas, kad tam tikra žmonių grupė, paprastai etniniu, religiniu ar kultūriniu pagrindu, turėtų sudaryti nepriklausomą valstybę. Separatistai taip pat gali pasisakyti už tam tikros teritorijos atsiskyrimą nuo didesnės valstybės.

Kas yra separatizmo priešingybė?

Separatizmo priešingybė yra integracija.

Ką reiškia separatistas?

Separatizmas reiškia politinio atsiskyrimo arba atsiskyrimo nuo didesnio darinio, paprastai šalies, propagavimą. Separatistinis judėjimas siekia sukurti nepriklausomą valstybę, paprastai dėl įsivaizduojamų etninių, religinių ar kultūrinių skirtumų nuo didesnės grupės.

Kuo tiki separatistai?

Separatistai – tai asmenys arba grupės, kurie mano, kad tam tikras darinys turėtų būti nepriklausomas nuo didesnio darinio, kuriam jis priklauso. Tai gali būti grindžiama politiniais, etniniais, kultūriniais ar religiniais pagrindais. Separatistiniai judėjimai paprastai siekia sukurti nepriklausomą valstybę, tačiau yra buvę ir separatistinių judėjimų, kurie siekė didesnės autonomijos didesnėje valstybėje.

Yra keletas priežasčių, dėl kurių kas nors gali palaikyti separatizmą. Jie gali manyti, kad subjektas, kuriam jie priklauso, yra engiamas didesnio subjekto arba su juo netinkamai elgiamasi, ir kad nepriklausomybė leistų jiems veiksmingiau save valdyti. Jie taip pat gali būti įsitikinę, kad subjektas, kuriam jie priklauso, turi unikalią kultūrą ar gyvenimo būdą, kuriam didesnis subjektas kelia grėsmę, ir kad nepriklausomybė leistų jiems išsaugoti šią kultūrą. Galiausiai, jie gali manyti, kad subjektas, kuriam jie priklauso, būtų ekonomiškai pranašesnis, jei būtų nepriklausomas.

Ne visi separatistai yra vienodi, o separatistiniuose judėjimuose dažnai vyksta diskusijos dėl geriausio būdo savo tikslams pasiekti. Kai kurie separatistai yra pasirengę naudoti smurtą savo tikslams pasiekti, o kiti mano, kad smurtas duoda priešingą rezultatą ir veda tik prie dar didesnės priespaudos.

Separatizmo sąvoka dažnai siejama su atsiskyrimu, t. y. pasitraukimu iš didesnio darinio, pavyzdžiui, šalies ar organizacijos. Atsiskyrimas paprastai yra kraštutinė separatistų priemonė, nes jie mano, kad visos kitos galimybės pasiekti savo tikslų jau išnaudotos.

Parašykite komentarą