Atstumti

Veiksmažodis atstumti reiškia ką nors ar ką nors atstumti, sukelti pasibjaurėjimą ar pasibjaurėjimą. Jis taip pat gali reikšti pasipriešinimą arba atremti ką nors. Repel kilęs iš lotynų kalbos veiksmažodžio repere, kuris reiškia atstumti arba atstumti. Žodis gali būti vartojamas ir tranzityviai, ir intranzityviai. Kai vartojamas tranzityviai, jis turi tiesioginį objektą, o kai vartojamas intranzityviai, jo neturi.

Kas yra repel sinonimas?

Žodis atstumti reiškia atstumti arba priversti judėti priešinga kryptimi. Sinonimas žodžiui atstumti būtų atgrasyti.

Kas yra priešinga repelentui?

Atstūmimo priešingybė yra pritraukimas.

Ar atstumti reiškia nutolti?

Taip, atstumti gali reikšti nutolti. Kai sakoma, kad du objektai vienas kitą „atstumia“, tai reiškia, kad jie stumia vienas kitą ir tolsta vienas nuo kito.

Ką reiškia atstumti fizikoje?

Fizikoje terminas „atstumti“ paprastai reiškia jėgą tarp dviejų objektų, kuri stumia juos vieną nuo kito. Šią jėgą paprastai sukelia elektromagnetinė jėga arba branduolinė jėga.

Parašykite komentarą