Autarkija

Autarkija – ekonominė ir politinė sistema, kai šalis ar regionas yra savarankiškas arba nepriklausomas, nesiremiantis importu iš kitų šalių. Šis terminas taip pat gali reikšti šalies savarankiškumo politiką arba tikslą jį pasiekti.

Autarkijai paprastai būdingi aukšti tarifai ir kiti prekybos barjerai, užsienio investicijų apribojimai ir griežtas ekonomikos reguliavimas. Autarkijos tikslas – pasiekti, kad šalis ar regionas būtų kuo labiau savarankiškas, kad jo ekonominiai poreikiai nebūtų priklausomi nuo kitų šalių.

Autarkija dažnai siejama su ekonominiu nacionalizmu ir gali būti laikoma būdu apsaugoti šalies pramonę ir darbuotojus nuo užsienio konkurencijos. Jis taip pat gali būti laikomas būdu izoliuoti šalį nuo ekonominių ar politinių neramumų kitose šalyse.

Autarkija nėra nauja sąvoka, istorijoje yra daugybė pavyzdžių, kai šalys ar regionai jos siekė. Tačiau globalizuotoje pasaulio ekonomikoje jis tampa vis retesnis.

Kuri šalis yra labiausiai savarankiška?

Vienareikšmio atsakymo į šį klausimą nėra, nes tai priklauso nuo daugelio veiksnių, įskaitant šalies gamtinius išteklius, klimatą, infrastruktūrą ir technologinį išsivystymą. Tačiau kai kurios šalys yra labiau savarankiškos nei kitos ir tai lemia daug veiksnių.

Gamtiniai ištekliai yra pagrindinis šalies savarankiškumo veiksnys. Tikėtina, kad šalis, turinti daug gamtinių išteklių, bus labiau savarankiška nei jų neturinti. Pavyzdžiui, tikėtina, kad šalis, turinti dideles naftos atsargas, bus labiau savarankiška nei ta, kurioje naftos nėra.

Klimatas taip pat turi įtakos šalies savarankiškumui. Tikėtina, kad šalis, kurios klimatas palankus, bus labiau savarankiška nei šalis, kurios klimatas atšiaurus. Pavyzdžiui, tikėtina, kad šalis, kurios klimatas yra vidutinio klimato, bus labiau savarankiška nei šalis, kurios klimatas yra atogrąžų.

Infrastruktūra ir technologijos taip pat yra svarbūs šalies savarankiškumo veiksniai. Tikėtina, kad šalis, turinti gerai išvystytą infrastruktūrą ir pažangias technologijas, bus labiau savarankiška nei jų neturinti. Pavyzdžiui, šalis, turinti gerai išvystytą transporto tinklą ir pažangią gamybos technologiją, greičiausiai bus savarankiška nei jų neturinti.

Kuo skiriasi autarkija nuo autarkijos?

Autarkija ir autarkija yra du skirtingi žodžiai, kurie dažnai painiojami. Autarchija – tai valdymo forma, kai vienas asmuo turi absoliučią valdžią. Kita vertus, autarkija yra ekonominio savarankiškumo būsena.

Ar įmanoma autarkija?

Autarkija – tai šalis ar visuomenė, kuri yra savarankiška, t. y. jai nereikia importuoti prekių ar paslaugų iš kitų šalių. Automatinės prieigos yra retos, o dauguma šalių tam tikru mastu remiasi prekyba.

Istorijoje yra keletas autentiškumo pavyzdžių, pavyzdžiui, Šiaurės Korėja ir Kuba. Tačiau šios šalys nėra iš tikrųjų savarankiškos, nes vis dar priklauso nuo kitų šalių dėl kai kurių prekių ir paslaugų. Autarkija paprastai nėra tvari ilguoju laikotarpiu, nes negali pasinaudoti masto ekonomijos privalumais, o jos gyvenimo lygis paprastai yra žemesnis nei šalių, kurios prekiauja.

Ar autarkija reiškia, kad nėra prekybos??

Ne, autarkija nereiškia, kad nėra prekybos. Autarkija apibrėžiama kaip „ekonominio savarankiškumo būsena arba būklė.“ Kitaip tariant, autarkiška ekonomika – tai ekonomika, kuri yra savarankiška ir kuriai nereikia prekiauti su kitomis ekonomikomis, kad patenkintų savo poreikius. Tačiau tai nereiškia, kad autarkiška ekonomika nedalyvauja prekyboje. Autarkinė ekonomika vis dar gali dalyvauti prekyboje, bet tai daro savo noru, o ne iš būtinybės.

Parašykite komentarą