Auto sakramentas

Auto sakramentas – tai trumpa pjesė arba skečas, paprastai rodomas per religinę šventę ar minėjimą. Terminas kilęs iš lotyniško žodžio „sacramentalis“, reiškiančio „susijęs su sakramentu“.

Auto sakramentalijose paprastai vaizduojamas stebuklingas įvykis arba šventojo ar kitos dieviškos figūros įsikišimas. Juose dažnai pasitaiko komedijos ir tragedijos elementų, dažnai jie baigiasi moraline pamoka ar žinia.

XVII ir XVIII a. Ispanijoje buvo populiarios autosakralinės pjesės, kurias dažnai rašė tokie žymūs dramaturgai kaip Miguelis de Cervantesas ir Lope de Vega.

Koks biblinis įvykis švenčiamas auto sacramentales?

Auto sacramentales – tai XVII a. Ispanijoje populiarios pjesės. Šiose pjesėse paprastai buvo satyrizuojami religiniai ar politiniai veikėjai ir dažnai kritikuojama Katalikų bažnyčia. Daugelis pjesių buvo paremtos biblinėmis istorijomis, o kai kurias net parašė kunigai. Garsiausias auto sakramentalas tikriausiai yra El Triunfo de la Cruz (Kryžiaus triumfas), kurį parašė jėzuitų kunigas Antonio Vieira. Šioje pjesėje pasakojama Nukryžiavimo istorija, joje gausu religinės ir politinės simbolikos.

Taip buvo vadinama bet kuri pjesė, rodoma per Krikščionių Krikšto šventę?

Nėra duomenų, kad Korpuso Krikščionių bažnyčioje būtų pristatyta kokia nors pjesė.

Kas parašė auto Sacramentales?

Vienareikšmio atsakymo į šį klausimą nėra, nes auto sacramentales autorystė dažnai yra anoniminė. Tačiau kai kurie mokslininkai mano, kad juos parašė rašytojų grupė, vadinama „Poetas malditos“. Šie poetai buvo grupė ispanų rašytojų, kurie XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje metė iššūkį socialinėms ir religinėms konvencijoms. Daugelis auto sacramentales pirmą kartą buvo paskelbti poezijos antologijoje „Los Poetas Malditos“ („Prakeiktieji poetai“), kurią redagavo Ricardo Gullónas ir kuri buvo išleista 1924 m.

Kas yra Šventoji Eucharistija?

Šventoji Eucharistija – krikščionių duonos ir vyno sakramentas, kuriuos, pasak tradicijos, per Paskutinę vakarienę pašventino Jėzus ir kurie dabar bažnyčioje teikiami kaip to įvykio atminimas. Eucharistija laikoma šventa paslaptimi ir krikščionių dvasinio maitinimo šaltiniu.

Parašykite komentarą