Autoriniai atlyginimai

Autoriniai atlyginimai – tai vienos šalies mokėjimai kitai šaliai mainais už teisę naudotis turtu, pavyzdžiui, patentu, autorių teisių saugomu kūriniu ar gamtos ištekliais. Mokėjimai paprastai grindžiami procentine pajamų dalimi arba kitu rodikliu.

Ką reiškia autoriniai mokesčiai?

Autoriniai atlyginimai – tai vienos šalies mokėjimai kitai šaliai už intelektinės nuosavybės, pavyzdžiui, patentų, autorių teisių ar prekių ženklų, naudojimą. Intelektinės nuosavybės savininkas suteikia naudotojui licenciją naudotis turtu mainais už periodinius mokėjimus.

Kaip veikia autorinis atlyginimas?

Autorinis atlyginimas – tai vienos šalies mokėjimas kitai šaliai už naudojimąsi turtu, dažnai intelektine nuosavybe, pavyzdžiui, patentu, prekių ženklu, literatūros kūriniu, muzikos kūriniu ar filmu.

Dėl autorinio atlyginimo paprastai susitariama iš anksto kaip dėl procentinės dalies nuo bendrųjų ar grynųjų pajamų, gautų iš turto, arba kaip dėl fiksuotos kainos už parduotą daikto, kuriame panaudotas turtas, pavyzdžiui, knygos, dainos ar filmo, vienetą. Skaitmeninio turto, pavyzdžiui, programinės įrangos, interneto turinio ar vaizdų, atveju autorinis atlyginimas gali būti nustatomas pagal tai, kiek kartų turtas buvo atsisiųstas ar peržiūrėtas.

Šalis, kuriai priklauso turtas („licenciaras“), suteikia kitai šaliai („licenciatui“) teisę naudotis turtu mainais į autorinį atlyginimą. Sutarties sąlygose gali būti nurodyta, kaip ir kada turi būti atliekami mokėjimai, taip pat kokias teises naudoti turtą turi licencijos gavėjas.

Autorinį atlyginimą gali būti sudėtinga apskaičiuoti ir sekti, ypač jei turtas generuoja pajamas iš kelių šaltinių. Pavyzdžiui, daina gali būti parduodama kaip fizinis kompaktinis diskas, atsisiunčiama kaip skaitmeninė rinkmena ir grojama per radiją, gaunant autorinį atlyginimą iš visų trijų šaltinių. Kai kuriais atvejais licencijos davėjas gali pasilikti teisę tikrinti licencijos gavėjo įrašus, kad užtikrintų, jog mokamas teisingas autorinio atlyginimo dydis.

Kokios yra 4 autorinių atlyginimų rūšys?

Yra keturios pagrindinės autorinių atlyginimų rūšys: atlikimo, mechaniniai, spausdinimo ir skaitmeniniai.

1. Autorinis atlyginimas už atlikimą mokamas dainų autoriams ir kompozitoriams, kai jų muzika atliekama viešai. Tai apima gyvus pasirodymus, transliacijas per televiziją ir radiją bei viešus pasirodymus tokiose vietose kaip klubai ir restoranai.

2. Mechaninis autorinis atlyginimas mokamas dainų autoriams ir kompozitoriams, kai jų muzika atgaminama ir platinama fiziniais formatais, pvz., kompaktiniuose diskuose ir vinilinėse plokštelėse.

3. Autorinis atlyginimas už spausdinimą mokamas dainų autoriams ir kompozitoriams, kai jų muzika išleidžiama spausdintine forma, pavyzdžiui, natomis.

4. Skaitmeninis autorinis atlyginimas mokamas dainų autoriams ir kompozitoriams, kai jų muzika platinama skaitmeniniu būdu, pavyzdžiui, parsisiunčiant ją internetu ir transliuojant srautiniu būdu.

Ar mokate mokesčius nuo autorinio atlyginimo?

Taip, nuo autorinių atlyginimų reikia mokėti mokesčius. Mokesčio tarifas priklauso nuo šalies, kurioje buvo uždirbti honorarai, taip pat nuo pajamų rūšies. Pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos Valstijose autorių teisių ir patentų honorarai apmokestinami maksimaliu 37 % tarifu, o honorarai už naftą, dujas ir naudingąsias iškasenas apmokestinami mažesniu 12 % tarifu.5%.

Parašykite komentarą