Avogadro

Chemijoje Avogadro konstanta (simbolis N) – tai sudedamųjų dalelių, paprastai atomų arba molekulių, skaičius tam tikrame medžiagos kiekyje. Tai yra proporcingumo koeficientas, kuris susieja medžiagos molinę masę su bandinio mase.

Apskritai Avogadro konstanta – tai dalelių skaičius viename medžiagos molyje, o jos vertė yra 6.022140857 × 10^23 mol^-1. Pirmą kartą šią vertę 1909 m. nustatė prancūzų chemikas Jeanas-Baptiste’as Perrinas ir ji pavadinta italų mokslininko Amedeo Avogadro vardu.

Kodėl molis yra 6.022 x10 23?

Molis yra vienetas, naudojamas medžiagos kiekiui matuoti. Viename molyje medžiagos yra 6.022 x10 23 tos medžiagos molekulių arba atomų. Šis skaičius vadinamas Avogadro skaičiumi ir yra pagrindinė gamtos konstanta.

Kodėl jis vadinamas Avogadro skaičiumi?

1811 m. italų fizikas Amedeo Avogadro pasiūlė, kad vienodame dujų tūryje, esant tai pačiai temperatūrai ir slėgiui, yra vienodas molekulių skaičius. Ši hipotezė tapo žinoma kaip Avogadro dėsnis.

Avogadro skaičius – tai molekulių skaičius viename medžiagos molyje. Jis lygus 6.022 x 10^23. Skaičius pavadintas Avogadro vardu, nes būtent jo hipotezė lėmė jo atradimą.

Ar Avogadro skaičius yra tikslus?

Trumpas atsakymas: Avogadro skaičius nėra tikslus, bet jis labai, labai artimas tiksliam.

Ilgas atsakymas: Avogadro skaičius yra labai svarbus skaičius chemijoje ir fizikoje, jis apibrėžiamas kaip atomų skaičius 12 gramų anglies-12. Šis skaičius svarbus, nes leidžia susieti makroskopinį pasaulį (pasaulį, kurį galime matyti ir liesti) su mikroskopiniu pasauliu (atomų ir molekulių pasauliu).

Avogadro skaičius nėra tikslus, nes nežinome tikslios anglies-12 atomo masės. Geriausiai apskaičiuota anglies-12 atomo masė yra 12.00000000000001 atominės masės vienetai (amu). Taigi, naudojant šią anglies-12 atomo masės vertę, Avogadro skaičius yra 6.022140857 x 10^23 atomų.

Ši Avogadro skaičiaus reikšmė yra labai artima tiksliajai, tačiau nėra tiksli. Jis nėra tikslus todėl, kad anglies-12 atomo masės vertė nėra tiksliai žinoma. Mūsų naudojama anglies-12 atomo masės vertė yra tik apytikrė.

Nors Avogadro skaičius nėra tikslus, jis vis tiek yra labai svarbus, nes leidžia susieti makroskopinį pasaulį su mikroskopiniu.

Ką atrado Avogadro?

1811 m. Avogadro paskelbė savo dabar garsųjį straipsnį „Apie dujų tūrių ir atomų skaičiaus santykį“. Šiame darbe jis pasiūlė, kad vienoduose skirtingų dujų tūriuose yra vienodas atomų arba molekulių skaičius. Tuo metu tai buvo revoliucinė idėja, nes vyravo nuomonė, kad atomų skaičius dujose yra tiesiogiai proporcingas jų tūriui.

Avogadro atradimas leido sukurti šiuolaikinį supratimą apie molį, kuris apibrėžiamas kaip atomų skaičius 12 gramų anglies-12. Šis atradimas taip pat padėjo pagrindą idealiųjų dujų dėsniui sukurti.

Parašykite komentarą