Balanso patikra

Balanso patikrinimas – tai finansinės analizės rūšis, naudojama bendrai įmonės finansinei būklei įvertinti. Tokio tipo patikrinimą paprastai naudoja skolintojai ir investuotojai, norėdami geriau suprasti įmonės finansinę padėtį. Tikrinant balansą analizuojamas įmonės turtas, įsipareigojimai ir nuosavas kapitalas, siekiant nustatyti, ar jos finansinė padėtis yra gera. Šio tipo patikrinimą taip pat galima naudoti įmonės likvidumui, mokumui ir skolos bei nuosavo kapitalo santykiui įvertinti.

Kokios yra 3 balanso ataskaitų rūšys?

Yra trijų tipų balansai: sąskaitos forma, ataskaitos forma ir mokesčių forma.

Ataskaitos formoje turtas ir įsipareigojimai išvardyti atskiruose stulpeliuose, o nuosavo kapitalo dalis pateikiama trečiame stulpelyje. Šią formą naudoja įmonės, norėdamos atsiskaityti savo akcininkams.

Ataskaitos formoje turtas ir įsipareigojimai išvardyti vienas šalia kito, o nuosavas kapitalas pateikiamas apačioje. Šią formą naudoja įmonės, norėdamos atsiskaityti savo kreditoriams.

Mokestinėje formoje turtas ir įsipareigojimai išvardijami atskiruose stulpeliuose, o nuosavo kapitalo dalis pateikiama trečiame stulpelyje. Šią formą naudoja įmonės, teikdamos ataskaitas mokesčių inspekcijai.

Kaip parengti balansą?

Rengdamiesi išrašyti čekį, turite nustatyti pinigų sumą, kurią galite išsiimti. Norėdami tai padaryti, turėsite pažvelgti į savo sąskaitos likutį. Sąskaitos likutis – tai sąskaitoje esanti pinigų suma, atėmus neapmokėtus čekius ar kitus išėmimus.

Norėdami pasirengti balanso patikrinimui, turėsite:

1. Peržiūrėkite savo sąskaitos likutį. Ją galite rasti savo banko išraše arba prisijungę prie internetinės bankininkystės paskyros.

2. Iš sąskaitos likučio atimkite visus neapmokėtus čekius ar kitus išėmimus.

3. Išrašyti likusios sumos čekį. Būtinai nurodykite datą, gavėją ir sumą tinkamuose laukuose.

4. Pasirašykite čekį ir nurodykite visą reikalingą informaciją, pavyzdžiui, savo sąskaitos numerį.

5. Išsiųskite čekį paštu arba nuneškite jį gavėjui, kad jis būtų išgrynintas.

Kas yra tvirtas balansas?

Balansas – tai trumpas įmonės finansinės padėties tam tikru metu vaizdas, kurį sudaro turtas, įsipareigojimai ir nuosavas kapitalas.

Stiprus balansas – tai balansas, kuris gali atlaikyti įvairius testavimus nepalankiausiomis sąlygomis, įskaitant palūkanų normų, žaliavų kainų ir ekonomikos nuosmukius.

Pagrindinis rodiklis, į kurį reikia atkreipti dėmesį vertinant balanso stiprumą, yra skolos ir nuosavo kapitalo santykis. Mažas skolos ir nuosavo kapitalo santykis rodo, kad įmonė yra pajėgi grąžinti skolas, todėl mažiau tikėtina, kad ji neįvykdys savo skolinių įsipareigojimų.

Kiti svarbūs veiksniai, į kuriuos reikia atsižvelgti vertinant balanso stiprumą, yra balanse esančio turto kokybė, skolos terminas ir palūkanų padengimo rodiklis.

Kaip sužinoti, ar balansas yra geras?

Balansas gali būti geras įmonės finansinės būklės rodiklis dėl daugelio priežasčių. Pirma, jis gali parodyti, ar įmonė turi daugiau turto nei įsipareigojimų, o tai yra pagrindinis mokumo rodiklis. Be to, balansas gali parodyti, kiek įmonė turi skolų, palyginti su jos nuosavu kapitalu, o tai gali padėti suprasti, koks yra įmonės finansinis svertas ir gebėjimas aptarnauti skolą. Galiausiai, balansas taip pat gali suteikti informacijos apie įmonės grynųjų pinigų būklę, kuri gali būti svarbi vertinant jos trumpalaikį likvidumą.

Parašykite komentarą