Balsiai

Balsis – tai garsas, kurį išgauna balso stygos be jokių burnos, lūpų ar liežuvio kliūčių. Sakoma, kad oro srovė yra pulmoninė, t. y. ją sukuria plaučiai.

Anglų kalboje yra dvylika skirtingų balsių, kurie skirstomi į dvi pagrindines kategorijas: monoftongus ir diftongus. Monoftongai – tai balsiai, kurie tariami su viena artikuliacija, o diftongai – tai balsiai, kurie tariami su dviem artikuliacijomis.

Pagrindinės balsių savybės yra jų artikuliacijos vieta ir būdas. Artikuliacijos vietą lemia liežuvio padėtis kietojo ir minkštojo gomurio atžvilgiu, o artikuliacijos būdą lemia fonavimo tipas ir lūpų užapvalinimo laipsnis.

Būdingi balsių garsų požymiai yra jų formantai, t. y. pagrindinių balsių garso harmoninių komponentų dažniai. Balsių formantai naudojami skirtingiems balsių garsams atskirti.

Kokie yra 5 balsiai?

Anglų kalbos abėcėlėje yra penkios balsės raidės: A, E, I, O ir U. Kiekviena iš jų gali reikšti bent du skirtingus balsių garsus. Tradicinėje gramatikoje balsis yra abėcėlės raidė (pavyzdžiui, A, E, I, O, U), reiškianti balsinį kalbos garsą, kuris ištariamas neuždengus burnos, gerklės ar nosies.

Kas yra 20 balsių?

Anglų kalboje yra 20 balsių garsų, bet tik 5 balsių raidės. Raidės A, E, I, O ir U gali reikšti iki 14 balsių garsų. Kitus 5 balsių garsus žymi raidės Y, W ir RH.

Toliau pateikiamas 20 anglų kalbos balsių ir juos žyminčių raidžių sąrašas:

A – kaip „cake“, „late“ arba „hay“

E – kaip „raudona“, „lova“ arba „atnešti“

I – kaip žodžiuose „kiaulė“, „pupelė“ arba „slidė“

O – kaip „lapė“, „valtis“ arba „eiti“

U – kaip „mėlynas“, „įkrovos“ arba „įdėti“

Y – kaip „laimingas“, „verkti“ arba „mano“

W – kaip „šlapias“, „karvė“ arba „pūsti“

RH – kaip „rimas“, „marškiniai“ arba „jos“

Kas yra balsis ir pavyzdys?

Balsis – tai kalbos garsas, kurį išgauna balso stygos, kai oro srautas burnoje yra mažai arba visai netrukdomas. Anglų kalbos balsių garsų pavyzdžiai yra garsai, kuriuos žymi raidės „a“, „e“, „i“, „o“, „u“ ir „y“.“

Parašykite komentarą