Bandurijos plotis

Dažnių juostos plotis – tai skirtumas tarp viršutinių ir apatinių dažnių tam tikroje dažnių juostoje. Paprastai matuojamas hercais (Hz), taip pat gali reikšti duomenų kiekį, kurį galima perduoti per tam tikrą laiko tarpą (paprastai matuojamas bitais per sekundę).

Sąvoka „pralaidumas“ dažnai vartojama tinklo ar telekomunikacijų sistemos pajėgumui perduoti duomenis apibūdinti. Pavyzdžiui, greitas plačiajuostis ryšys paprastai turi didesnį dažnių juostos plotį nei lėtas komutuojamasis ryšys.

Koks yra WIFI dažnių juostos plotis?

WIFI dažnių juostos plotis paprastai yra apie 2.4GHz.

Kam naudojamas dažnių juostos plotis?

Duomenų srauto pralaidumas – tai duomenų kiekis, kurį galima perduoti iš vieno taško į kitą per tam tikrą laiką. Jis dažnai vartojamas ryšio kanalo, pavyzdžiui, kompiuterių tinklo arba telefono linijos, pajėgumui apibūdinti.

Koks kitas žodis, reiškiantis dažnių juostos plotį?

Nėra nė vieno žodžio, kuris turėtų tiksliai tokią pačią reikšmę kaip žodis „juostos plotis“, tačiau yra keli žodžiai, kurie yra artimi. „Talpa“ ir „pralaidumas“ – abu terminai reiškia duomenų kiekį, kurį galima perkelti iš vienos vietos į kitą per tam tikrą laiką. Dažnai „dažnių juostos plotis“ vartojamas tinklo ryšio pajėgumui apibūdinti, pavyzdžiui, duomenų kiekiui, kurį galima atsisiųsti iš interneto per tam tikrą laiką.

Ar dažnių juostos plotis yra greitis?

Ne, pralaidumas nėra greitis. Dažnių juostos plotis – tai tam tikro ryšio pralaidumo matas, paprastai išreiškiamas bitais per sekundę (bps). Kita vertus, sparta – tai rodiklis, rodantis, kaip greitai duomenys gali būti perduodami tam tikru ryšiu, paprastai išreiškiamas megabitais per sekundę (Mbps).

Parašykite komentarą