Bastionas

Bastionas – tai išsikišusi įtvirtinimo ar kito gynybinio statinio, pavyzdžiui, sienos ar vartų, dalis. Skiriasi nuo uždangos, kuri yra neišsikišusi pagrindinė statinio siena. Bastionai paprastai formuojami statinio kampuose, bet gali būti ir kitose sienos vietose.

Kas yra visuomenės bastionas?

Visuomenės bastionas – tai grupė ar institucija, kuri laikoma tradicinių vertybių ir įsitikinimų tvirtove. Tai gali būti, pavyzdžiui, religinė organizacija, politinė partija arba socialinis klubas. Šis terminas dažnai vartojamas neigiamai apibūdinant grupes, kurios, kaip manoma, nesusijusios su šiuolaikine visuomene arba yra pernelyg konservatyvios.

Ar bastianas yra žodis?

Ne, „Bastianas“ nėra žodis.

Koks yra žodžio bastionas sinonimas?

Bastionas – tai įtvirtinimas arba tvirtovė, paprastai sudaranti gynybinės sienos dalį.

Kas vadinamas bastionu?

Bastionas – fortifikacijoje vartojamas terminas, apibūdinantis išsikišusią gynybinio įtvirtinimo dalį, iš kurios galima vykdyti gynybinę ugnį. Bastėja yra viena svarbiausių įtvirtinimų dalių, nes leidžia gynėjams dengti didelę teritoriją ir neleidžia priešui pulti įtvirtinimų iš šono arba iš užpakalio.

Kas yra pilies bastionas?

Bastionas yra įtvirtinimų tipas, išsikišęs į išorę nuo pagrindinių pilies sienų. Bastionai pirmą kartą buvo pradėti naudoti viduramžiais, jų paskirtis buvo apsaugoti pilį nuo užpuolikų. Bastionas išsikišdavo iš pilies sienų, todėl gynėjai turėdavo geresnį stebėjimo tašką, iš kurio galėjo šaudyti į užpuolikus. Užpuolikams taip pat būtų sunkiau prasibrauti pro bastioną, nes jie būtų labiau veikiami gynėjų ugnies.

Parašykite komentarą