Baudžiamasis procesas

9 Baudžiamasis procesas – tai procesas, kurio metu valstybė vykdo asmenų, kaltinamų nusikalstama veikla, baudžiamąjį persekiojimą. Tai oficialus procesas, kurį prižiūri baudžiamosios justicijos sistema. Baudžiamasis procesas paprastai prasideda nuo tyrimo, kurį gali atlikti teisėsaugos institucijos, prokurorai arba privatūs asmenys. Jei tyrimo metu gaunama įrodymų, kad buvo padarytas nusikaltimas, kaltinamasis bus suimtas ir apkaltintas nusikaltimo padarymu. Tada kaltinamajam suteikiama galimybė gintis nuo kaltinimų baudžiamajame procese. Jei kaltinamasis pripažįstamas kaltu, jam skiriama atitinkama bausmė.

Kokie yra teismo bylų nagrinėjimo etapai?

Teisminio bylos nagrinėjimo etapai yra keli:

1. Byla pateikiama teismui.

2. Byla paskiriama teisėjui.

3. Teisėjas išnagrinėja bylą ir nusprendžia, ar ji bus nagrinėjama teisme.

4. Jei teisėjas nusprendžia, kad byla bus nagrinėjama teisme, nustatoma teismo posėdžio data.

5. Abi pusės teisme pateikia savo įrodymus ir argumentus.

6. Prisiekusieji (arba teisėjas, jei byla nagrinėjama teisme) svarsto ir priima nuosprendį.

7. Jei kuri nors šalis nepatenkinta nuosprendžiu, ji gali pateikti apeliacinį skundą.

Kokie yra 14 teismo proceso etapų?

1.

Advokatai ir teisėjas rengia ikiteisminio tyrimo konferencijas, kuriose aptariamas būsimas teismo procesas.

2.

Prasideda prisiekusiųjų atranka, kurios metu advokatai apklausia potencialius prisiekusiuosius, kad išsiaiškintų, ar jie yra tinkami būti prisiekusiaisiais.

3.

Advokatai sako įžanginius pareiškimus, kuriuose prisiekusiesiems pateikia savo argumentus.

4.

Advokatai kviečia liudytojus liudyti.

5.

Kryžminę liudytojų apklausą atlieka priešingos šalies advokatas.

6.

Baigiamąsias kalbas sako advokatai, apibendrindami savo bylą prisiekusiesiems.

7.

Prisiekusieji svarsto ir priima nuosprendį.

8.

Teisme perskaitomas nuosprendis.

9.

Teisėjas skiria bausmę, jei taikoma.

10.

Jei reikia, byla apskundžiama apeliacine tvarka.

11.

Apeliacinis teismas priima sprendimą.

12.

Jei reikia, bylą iš naujo nagrinėja apeliacinis teismas.

13.

Apeliacinis teismas priima galutinį sprendimą.

14.

Byla išsprendžiama.

Kokie yra 10 baudžiamosios justicijos proceso etapų?

1. Suėmimas

2. Užsakymas

3. Pirmas atvykimas į teismą

4. Užstatas

5. Kaltinimo pareiškimas

6. Ikiteisminis tyrimas

7. Teismo procesas

8. Nuosprendis

9. Nuosprendžio paskelbimas

10. Apeliacinis skundas

Kas yra nusikaltimo procesas?

Nusikaltimo procesą galima suskirstyti į tris pagrindinius etapus: nusikaltimo padarymo, nusikaltimo tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo dėl nusikaltimo.

Nusikaltimo padarymas yra pirmasis proceso etapas. Tai laikas, kai iš tikrųjų padaroma nusikalstama veika. Nusikaltimo tyrimas yra antrasis proceso etapas. Šiuo metu policija tiria nusikaltimą ir bando nustatyti įtariamąjį. Baudžiamasis persekiojimas už nusikaltimą yra trečiasis proceso etapas. Tuomet prokuroras perduoda bylą teismui ir stengiasi įtariamojo kaltę įrodyti neabejotinai.

Parašykite komentarą