Be valstybės

Valstybės neturintis protokolas – tai ryšio protokolas, kuriame kiekviena kliento užklausa apdorojama nepriklausomai, neatsižvelgiant į jokią ankstesnę užklausą. Priešingai nei valstybinis protokolas, kuriame užklausa apdorojama atsižvelgiant į visas ankstesnes užklausas.

Protokoluose be valstybės nereikalaujama, kad serveris saugotų bet kokią informaciją apie kliento valstybę. Tai reiškia, kad serveriui nereikia prisiminti jokios informacijos apie ankstesnes kliento užklausas ir kiekvieną užklausą galima apdoroti atskirai.

Būsenos neturintys protokolai dažnai naudojami ryšio neturinčiuose protokoluose, pvz. Šiuose protokoluose kiekviena kliento užklausa traktuojama kaip atskira transakcija, o serveriui nereikia saugoti jokios informacijos apie kliento būseną.

Būsenos neturintys protokolai taip pat gali būti naudojami būsenos protokoluose, pvz. Šiuose protokoluose kiekviena kliento užklausa vis dar laikoma atskiru sandoriu, tačiau serveris turi išlaikyti informaciją apie kliento būseną, kad galėtų apdoroti užklausą.

Protokolai be pilietybės turi keletą privalumų, palyginti su pilietybės turinčiais protokolais. Juos paprasčiau įgyvendinti, be to, jiems nereikia, kad serveris saugotų bet kokią informaciją apie kliento būseną. Dėl to be būsenų veikiančius protokolus gali būti lengviau mastelizuoti, nes serveriui nereikia saugoti kiekvieno kliento būsenos informacijos.

Protokolai be pilietybės taip pat turi nemažai trūkumų. Jie yra mažiau patikimi, nes kiekvienas prašymas tvarkomas atskirai ir nėra galimybės užtikrinti, kad visi prašymai bus tvarkomi teisingai. Jie taip pat yra

Ar teisėta būti be būsenos?

Vieno atsakymo į šį klausimą nėra, nes tai priklauso nuo konkrečios valstybės. Kai kurios šalys nepripažįsta asmenų be pilietybės sąvokos, todėl neturi jokių teisinių nuostatų dėl asmenų be pilietybės. Kitose šalyse galioja įstatymai, kuriais pripažįstamas asmenų be pilietybės egzistavimas ir jiems suteikiama tam tikra teisinė apsauga. Dar kitose šalyse gali galioti įstatymai, dėl kurių asmenims be pilietybės sunku arba neįmanoma gauti teisinį statusą.

Apskritai asmenys be pilietybės automatiškai neturi teisės į tas pačias teises ir apsaugą kaip ir šalies piliečiai. Tačiau jie gali būti saugomi pagal tarptautinę teisę. 1954 m. Konvencija dėl asmenų be pilietybės statuso ir 1961 m. Konvencija dėl asmenų be pilietybės skaičiaus mažinimo – tai dvi tarptautinės sutartys, kuriose numatyta tam tikra apsauga asmenims be pilietybės.

Kuo grindžiamas valstybingumas?

Vienareikšmio atsakymo į šį klausimą nėra, nes beaistriškumo sąvoka yra šiek tiek miglota ir gali būti aiškinama įvairiai. Tačiau kai kurios paplitusios bevalstybiškumo interpretacijos grindžiamos šiomis sąvokomis:

Nėra poreikio išlaikyti informaciją apie būseną įvairiose užklausose. Tai reiškia, kad kiekvienas prašymas nagrinėjamas savarankiškai ir kad dabartiniam prašymui nagrinėti nereikalinga jokia informacija iš ankstesnių prašymų.

Galimybė horizontaliai mastelizuoti, nes beviltiškas taikomąsias programas galima diegti keliuose serveriuose, nereikalaujant palaikyti duomenų nuoseklumo tarp jų.

Galimybė lengviau atsigauti po nesėkmių, nes valstybės neturinčias taikomąsias programas galima paleisti iš naujo neprarandant jokių duomenų.

Koks yra būsenos neturinčio asmens pavyzdys?

Asmuo be pilietybės – tai asmuo, kuris neturi pripažintos tautybės ar pilietybės. Taip gali nutikti dėl įvairių priežasčių, įskaitant gimimą šalyje, kuri nesuteikia pilietybės, arba atsisakymą suteikti pilietybę šalyje, kurios pilietis yra asmuo. Asmenys be pilietybės dažnai vadinami „asmenimis be pilietybės“ arba „asmenimis be pilietybės.“

Ar valstybės neturintys žmonės moka mokesčius?

Nėra universalaus atsakymo į šį klausimą, nes mokesčių įstatymai įvairiose šalyse skiriasi. Tačiau apskritai, kalbant apie mokesčius, asmenims be pilietybės taikomos tokios pat sąlygos kaip ir kitiems užsienio piliečiams. Tai reiškia, kad jiems gali tekti mokėti mokesčius už savo pajamas, turtą ir (arba) pirkinius, priklausomai nuo šalies, kurioje jie yra, įstatymų.

Parašykite komentarą