Bibliologija

Bibliologija – tai mokslinis knygų tyrinėjimas. Joje nagrinėjami visi knygos aspektai – nuo fizinės formos ir gamybos iki turinio ir istorijos. Bibliologai gali tyrinėti vieną knygą arba knygų grupę, kad geriau suprastų jos kilmę, paskirtį ir reikšmę.

Bibliologija yra literatūros kritikos šaka, todėl ji naudoja daugelį tų pačių priemonių ir metodų. Tačiau bibliologai taip pat naudojasi kitų disciplinų, pavyzdžiui, istorijos, archeologijos ir antropologijos, metodais. Šis tarpdisciplininis požiūris leidžia visapusiškiau suprasti knygą.

Bibliologija turi ilgą istoriją, siekiančią antikinį pasaulį. Viduramžiais biblistai dažnai būdavo ir teologai, o jų darbas buvo susijęs su Šventojo Rašto aiškinimu. Renesanso laikotarpiu bibliologai daugiausia dėmesio skyrė klasikinių tekstų tyrinėjimui, o jų darbas padėjo pagrindus šiuolaikinei filologijos sričiai. XIX a. bibliologija tapo vis labiau sekuliari, o jos dėmesio centre atsidūrė knygų istorija ir kritika. Šiandien bibliologai ir toliau atlieka svarbų vaidmenį saugant ir interpretuojant mūsų literatūrinį paveldą.

Iš kur kilęs žodis bibliologija?

Žodis „bibliologija“ kilęs iš graikiško žodžio „biblion“, kuris reiškia „knyga“.“ Priesaga „-ologija“ nurodo konkrečios temos studijas. Taigi bibliologija yra mokslas apie knygas. Tai apima jų istoriją, turinį ir poveikį visuomenei.

Kokios yra 10 Biblijos doktrinų?

1. Biblija yra įkvėptas, neklystantis ir autoritetingas Dievo žodis.

2. Yra vienas Dievas, amžinai egzistuojantis trijuose asmenyse: Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia.

3. Jėzus Kristus yra antrasis Trejybės asmuo. Jis buvo pradėtas iš Šventosios Dvasios, gimė iš Mergelės Marijos ir yra tikras Dievas ir tikras žmogus.

4. Jėzus Kristus mirė ant kryžiaus kaip pakaitinė auka už mūsų nuodėmes. Jis buvo palaidotas ir trečią dieną prisikėlė iš numirusių.

5. Išgelbėjimas yra Dievo dovana, kurią žmogus gauna per tikėjimą Jėzumi Kristumi.

6. Tie, kurie yra išgelbėti, yra amžinai saugūs Kristuje.

7. Jėzus Kristus vieną dieną sugrįš į žemę kūnu ir regimai, kad teis gyvuosius ir mirusiuosius.

8. Bus galutinis teismas, po kurio nedorėliai bus amžinai atskirti nuo Dievo vietoje, vadinamoje pragaru, o teisieji bus amžinai su Dievu vietoje, vadinamoje dangumi.

9. Bažnyčia yra Kristaus kūnas, kurio galva yra Jis pats. Jo misija – padaryti visų tautų mokiniais.

10. Biblija yra mūsų galutinis autoritetas visais tikėjimo ir praktikos klausimais.

Kaip vadinamos Biblijos studijos?

Biblijos mokslas vadinamas teologija.

Ar bibliologija yra tikras žodis?

Pasak Merriam-Webster žodyno, bibliologija yra „knygų ir raštų, kaip civilizacijos istorijos įrodymų, tyrimas.“

Žodis bibliologija kilęs iš graikų kalbos žodžio βιβλίον (biblion), reiškiančio „knyga“, ir priesagos -logija, reiškiančios „mokslas apie.“

Taigi, nors bibliofilija nėra žodis, kurį greičiausiai išgirsite kasdieniame pokalbyje, tai yra tikras žodis, turintis konkrečią reikšmę.

Parašykite komentarą