Bidirekcinis

Sąvoka „dvikryptis“ reiškia ryšių sistemą arba prietaisus, kurie gali siųsti ir priimti duomenis. Priešingai nei vienakryptės sistemos, kurios gali siųsti duomenis tik. Dvikryptės sistemos dažniausiai naudojamos tinkluose, kur duomenys gali būti siunčiami ir priimami abiem kryptimis.

Ką reiškia dvikrypčiai santykiai?

Dvikryptis ryšys reiškia, kad du dalykai yra susiję vienas su kitu. Jie gali būti sujungti tiesiogiai arba netiesiogiai per kitą daiktą.

Ką reiškia dvikryptis mokslinių tyrimų srityje?

Bidirekcinis reiškia, kad mokslinis tyrimas skirtas tirti ir priežastis, ir pasekmes. Kitaip tariant, tyrime nagrinėjama ne tik tai, kaip tam tikras poveikis (pvz., rūkymas) veikia sveikatos rezultatus (pvz., plaučių vėžį), bet ir tai, kaip sveikatos rezultatai veikia poveikį. Šio tipo tyrimas yra svarbus, nes gali padėti nustatyti galimus priežastinius ryšius tarp poveikio ir rezultato.

Kas yra dvikryptis pavyzdys?

Bidirekcinis pavyzdys – tai duomenų struktūros tipas, leidžiantis efektyviai naršyti abiem kryptimis. Dažnai tai atliekama naudojant susieto sąrašo duomenų struktūrą.

Koks kitas žodis reiškia dvikryptis?

Žodis „dvikryptis“ reiškia „galintis judėti arba vykti dviem kryptimis“.“ Taigi, dvikrypčiai santykiai yra tokie, kai abi šalys gali daryti įtaką viena kitai. Šis žodis dažnai vartojamas kalbant apie žmonių tarpusavio santykius, tačiau jis taip pat gali būti vartojamas apibūdinant santykius tarp daiktų.

Parašykite komentarą