Biomasė

Biomasė – tai organinės medžiagos, kurios gali būti naudojamos kaip kuras. Jame yra augalinės medžiagos ir gyvūninės kilmės atliekų. Biomasė gali būti naudojama elektros energijai gaminti, šilumai gaminti arba biokurui gaminti.

Biomasės savybės:

-Atsinaujinantys ištekliai: Biomasę galima palyginti greitai papildyti, todėl ji yra tvarus energijos šaltinis.

-Yra įvairių formų: Biomasė gali būti įvairių formų, įskaitant medieną, augalines atliekas ir gyvūninės kilmės atliekas.

-Gali būti naudojamas įvairiems tikslams: Biomasė gali būti naudojama elektros energijai gaminti, šilumai gaminti arba biodegalams gaminti.

-Emisijos: Deginant biomasę gali išsiskirti šiltnamio efektą sukeliančios dujos ir oro teršalai.

Koks yra biomasės pavyzdys?

Biomasės apibrėžimas – „bendra gyvųjų organizmų masė tam tikroje teritorijoje ar ekosistemoje.“ Biomasė gali būti naudojama kaip kuras deginimui, taip ji dažniausiai ir naudojama, arba iš jos gali būti gaminami biodegalai, pavyzdžiui, etanolis ar biodyzelinas.

Geras biomasės pavyzdys yra mediena. Mediena gali būti naudojama kaip kuras ugniai arba iš jos gali būti gaminami tokie produktai kaip popierius ar mediena.

Kokie yra 4 biomasės pavyzdžiai?

1. medžiai

2. krūmai

3. žolės

4. pasėliuose

Kokie yra 5 biomasės pavyzdžiai?

1. Mediena ir medienos produktais: Medžiai ir medienos produktai, pvz., mediena, popierius ir medžio anglis, yra įprasti biomasės pavyzdžiai.

2. Augalai: Kukurūzai, sojos pupelės ir kviečiai taip pat gali būti naudojami kaip biomasė.

3. Gyvūnų atliekos: Gyvūninės atliekos, pvz., mėšlas, gali būti naudojamos kaip biomasės šaltinis.

4. Maisto atliekos: Maisto atliekos, pavyzdžiui, restoranų ar namų likučiai, gali būti naudojamos biomasės energijai gaminti.

5. Kietosios komunalinės atliekos: Kietosios komunalinės atliekos, pavyzdžiui, popierius, kartonas ir kiemo atliekos, gali būti naudojamos kaip biomasė.

Kaip susidaro biomasė?

Biomasė susidaro vykstant fotosintezės procesui, kurio metu augalai, naudodami saulės šviesą, iš atmosferos gaunamą anglies dioksidą paverčia gliukoze. Šis fotosintezės procesas – tai būdas, kuriuo augalai gauna augimui reikalingos energijos. Kai augalas pagamina gliukozę, ją galima naudoti įvairiems tikslams. Gliukozę augalas gali saugoti glikogeno pavidalu, naudoti energijai gaminti arba panaudoti naujoms ląstelių sienelėms kurti.

Parašykite komentarą