Biotopas

Biotopas yra tam tikro tipo buveinė. Apibrėžiama kaip natūraliai susidariusi augalų ir gyvūnų bendrija, kurioje kiekviena rūšis sąveikauja su kitomis rūšimis ir fizine aplinka, kurioje gyvena. Terminą „biotopas“ XIX a. pabaigoje Vokietijoje pirmą kartą pavartojo vokiečių zoologas Ernstas Haeckelis.

Kas yra biotopas ir biocenozė?

Biotopas – tai tam tikro tipo aplinka, kurioje gyvena tam tikra augalų ir gyvūnų bendrija. Biocenozė – tai augalų ir gyvūnų bendrija, kuri sąveikaudama tarpusavyje sukuria savaime išsilaikančią ekosistemą.

Kas yra biotopas žuvis?

Biotopinė žuvis – tai žuvis, prisitaikiusi prie tam tikro biotopo arba natūralios buveinės. Biotopinės žuvys paprastai aptinkamos tam tikro tipo buveinėse, pavyzdžiui, gėlavandenėje upėje arba jūriniame rife.

Žuvų biotopai turi specifines adaptacijas, leidžiančias joms klestėti pasirinktoje buveinėje. Pavyzdžiui, kai kurios biotopinės žuvys turi specializuotus organus, leidžiančius joms filtruoti maistą iš vandens, o kitos prisitaikė prie specifinių jų buveinės vandens sąlygų.

Biotopinės žuvys yra svarbios ekosistemai, kurioje gyvena. Jie padeda palaikyti ekosistemos pusiausvyrą, nes medžioja kitus gyvūnus ir teikia maisto plėšrūnams.

Biotopinės žuvys taip pat populiarios tarp akvariumų entuziastų, nes jos gali suteikti akvariumui įdomumo ir įvairovės.

Kas yra biotopas Akva kraštovaizdis?

Akvafragmentas – meno forma, apimanti povandeninio kraštovaizdžio kūrimą. Kraštovaizdis gali būti išgalvotas arba paremtas realiai egzistuojančia vietove, jame gali gyventi vandens augalai ir gyvūnai. Akvastronomai gali būti kuriami eksponuoti akvariume arba kitais tikslais, pavyzdžiui, išsaugojimo ar mokslinių tyrimų tikslais.

Ką reiškia sąvoka biocenozė?

Biocenozė – tai ekologinė sąveikaujančių organizmų ir jų fizinės aplinkos bendrija. Šis terminas taip pat gali būti vartojamas kalbant apie tokių bendrijų tyrimą.

Parašykite komentarą