Branduolinė chemija

Branduolinė chemija – chemijos pakraipa, nagrinėjanti atomų branduolių savybes ir sąveiką. Tai tarpdisciplininė sritis, jungianti fiziką, chemiją ir matematiką.

Branduolinei chemijai būdinga tai, kad joje naudojamos branduolinės reakcijos ir radioaktyvieji izotopai. Branduolinės reakcijos – tai reakcijos, kurių metu keičiasi atomų branduoliai. Radioaktyvieji izotopai – tai atomai, kurių branduoliai yra nestabilūs ir todėl linkę suirti.

Branduolinė chemija naudojama įvairiose srityse, įskaitant mediciną, inžineriją ir žemės ūkį. Medicinoje branduolinė chemija naudojama diagnozuojant ir gydant vėžį. Inžinerijoje branduolinė chemija naudojama kuriant atomines elektrines. Žemės ūkyje branduolinė chemija naudojama gaminant apšvitintą maistą.

Kokios yra 3 branduolinės energijos rūšys?

1. Skilimas

2. Branduolinė sintezė

3. Radioaktyvusis skilimas

Kuo branduolinė chemija skiriasi nuo įprastos chemijos?

Branduolinė chemija – tai cheminių ir fizikinių savybių elementų, kurie buvo dirbtinai transformuoti branduolinių reakcijų metu, tyrimas. Tai palyginti nauja sritis, atsiradusi XX a. pradžioje dėl branduolinių ginklų ir branduolinės energijos plėtros.

Branduolinė chemija nuo įprastos chemijos skiriasi keliais esminiais aspektais. Pirma, branduolinės reakcijos yra daug energingesnės už įprastas chemines reakcijas, todėl vyksta elementų transmutacija. Antra, vykstant branduolinėms reakcijoms susidaro radioaktyvieji izotopai, kurie yra nestabilūs ir laikui bėgant suyra. Galiausiai branduolinės reakcijos gali būti naudojamos elektros energijai gaminti, o įprastos cheminės reakcijos – ne.

Kokie yra 3 branduolinės chemijos panaudojimo būdai?

1. Branduolinė chemija naudojama tiriant atomų branduolių sandarą ir elgseną.

2. Branduolio chemija naudojama tiriant branduolio dalelių sąveiką.

3. Branduolinė chemija naudojama tiriant radiacijos poveikį medžiagai.

Kas yra branduolinės chemijos tėvas?

Branduolinės chemijos tėvas yra Ernestas Rutherfordas. Gimė 1871 m. Naujojoje Zelandijoje, mirė 1937 m. Anglijoje. Branduolinės fizikos ir chemijos specialistas, atlikęs novatorišką darbą radioaktyvumo srityje. Jis atrado, kad atomai sudaryti iš centrinio branduolio, kuriame yra didžioji dalis atomo masės, o aplink branduolį skrieja elektronai. Jis taip pat įrodė, kad radioaktyvumas atsiranda dėl atomų skilimo, ir sugebėjo nustatyti skirtingas radioaktyvumo rūšis.

Parašykite komentarą