Branduolinė elektrinė

Branduolinė elektrinė – tai įrenginys, kuriame elektros energijai gaminti naudojamas branduolių dalijimasis. Branduolinės elektrinės paprastai būna netoli vandens telkinių, pavyzdžiui, upių ar vandenynų, kad vanduo būtų naudojamas reaktoriams aušinti. Branduolio dalijimosi metu gaunama šiluma naudojama garams gaminti, kurie savo ruožtu suka turbinas, gaminančias elektros energiją.

Branduolinės elektrinės yra griežtai reguliuojamos, kad būtų užtikrinta elektrinės ir jos darbuotojų bei aplinkinių bendruomenių sauga. Jungtinių Valstijų Branduolinio reguliavimo komisija (NRC) yra atsakinga už šalies komercinių branduolinių elektrinių reguliavimą.

Kur yra didžiausia pasaulyje atominė elektrinė?

Didžiausia pasaulyje atominė elektrinė yra Kašiwazaki-Kariwa atominė elektrinė Japonijoje. Jos bendras galingumas yra 8212 MW, ją valdo Tokijo elektros energijos bendrovė (TEPCO).

Kas atsitiks, jei atominė elektrinė sprogs?

Jei atominėje elektrinėje įvyktų branduolinė avarija, jos padariniai gali būti pražūtingi. Branduolinio kuro strypai reaktoriaus aktyviojoje zonoje perkaista ir išlaisvina savo energiją. Tai gali sukelti gaisrą, kurio metu radioaktyviosios medžiagos patenka į aplinką.

Branduolinė avarija gali įvykti dėl įvairių priežasčių, įskaitant aušinimo sistemos gedimą, žemės drebėjimą arba teroristinį išpuolį. Įvykus išsilydymui, svarbu nedelsiant evakuotis iš teritorijos, kad būtų išvengta radiacijos poveikio.

Branduolinis skilimas gali turėti daug rimtų pasekmių, įskaitant mirtį, apsigimimus ir vėžį. Be to, jos gali užteršti aplinką ir apsunkinti žemės ūkio kultūrų ar gyvulių auginimą toje vietovėje.

Ar atominė elektrinė sukelia taršą?

Taip, branduolinės elektrinės gali kelti taršą. Branduolinės elektrinės gamina elektros energiją naudodamos uraną šilumai gaminti. Šiluma naudojama vandeniui paversti garais, kurie suka turbiną ir gamina elektros energiją. Šilumos gamybos proceso metu į aplinką gali išsiskirti radioaktyviųjų medžiagų, kurios gali užteršti orą, vandenį ir žemę.

Kodėl atominės elektrinės baigia veikti?

Tai lemia kelios priežastys. Pirma, branduolinių elektrinių statyba ir eksploatacija yra labai brangi. Antra, jose susidaro daug radioaktyviųjų atliekų, kurias sunku saugiai pašalinti. Trečia, kyla branduolinės avarijos, dėl kurios į aplinką gali patekti kenksminga spinduliuotė, pavojus. Galiausiai, visuomenės nuomonė dažnai yra prieš branduolinę energiją, todėl sunku gauti leidimą statyti naujas elektrines.

Parašykite komentarą