Bukaneeriai

Bukaneeriai – tai piratai arba privatininkai, veikiantys Karibų jūros regione arba kitose Amerikos dalyse. Šis terminas dažnai vartojamas kalbant apie piratus, kurie XVII ir XVIII a. plaukiojo Karibų jūros vandenyse, tačiau jis gali būti vartojamas ir plačiau, apimant piratus ir privatininkus, kurie veikė kitose pasaulio dalyse.

Bukaneeriai dažnai būdavo buvę jūreiviai, kurie, norėdami užsidirbti pragyvenimui, ėmė verstis piratavimu arba privatininkavimu. Daugelis jų mokėjo naudotis šaunamaisiais ginklais ir garsėjo drąsiais ir įžūliais laivų ir pakrančių miestų užpuolimais. Bukaneeriai paprastai veikdavo nedidelėmis įgulomis, kurias sudarydavo kelios dešimtys žmonių, o jų laivai dažnai būdavo greiti ir vikrūs, todėl juos būdavo sunku sugauti.

Bukaneerijos aukso amžius buvo XVII a., kai tokie piratai kaip Henris Morganas terorizavo Ispanijos žemyną. Tačiau XVIII a., kai Europos laivynas pradėjo intensyviau patruliuoti Karibų jūros regione, o Didžiosios Britanijos vyriausybė pradėjo teikti malonę pasidavusiems piratams, kankinystės mastai sumažėjo.

Šiandien terminas „korsaras“ dažnai vartojamas plačiau ir reiškia bet kurį piratą ar privatininką, nepriklausomai nuo laiko ar vietos.

Kas yra kankanas ir piratas?

Burbulininkas – tai piratas, veikiantis Karibų jūroje arba Meksikos įlankoje. Bukaneeriai aktyviai veikė XVII ir XVIII a.

Piratas – tai asmuo, kuris jūroje vykdo plėšimus ar kitus nusikalstamus veiksmus. Piratai egzistuoja nuo seniausių laikų ir veikia daugelyje pasaulio vietų.

Kas yra bukaneeriai?

Vienareikšmio atsakymo į šį klausimą nėra, nes burbuliukai gali būti kilę iš įvairių sričių. Kai kurie iš jų galėjo būti buvę piratai, o kiti – privatininkai arba samdiniai. Daugelis bukaneerių taip pat buvo pabėgę vergai, kurie, norėdami išsikovoti laisvę, ėmėsi piratavimo gyvenimo. Apskritai krekenaviečiai buvo laikomi negailestingais ir žiauriais, todėl jų dažnai bijojo tie, kurie kirsdavo jiems kelią.

Kuri diena yra Aloros diena?

Aloros diena – savaitės diena, tenkanti tai savaitės dienai, kurią švenčia gimtadienį švenčiantis asmuo.

Kodėl piratai vadinami kanauninkais?

Yra kelios skirtingos teorijos, kaip piratus imta vadinti kankanais, tačiau labiausiai tikėtinas paaiškinimas yra tas, kad šis žodis kilęs iš prancūziško žodžio boucan, reiškiančio ant grotelių keptos mėsos rūšį. Pagal šią teoriją žodis boucan buvo vartojamas apibūdinti piratų praktikai, kai buvo verdama ir valgoma pagrobtų laivų įgulos narių mėsa.

Tarp kitų teorijų apie žodžio „buccaneer“ kilmę yra ir tokia, kad jis kilęs iš olandiško žodžio buik, reiškiančio „pilvą“, turint omenyje piratų meilę grobiui, arba iš ispaniško žodžio buccan, reiškiančio „rėmą, ant kurio sūdoma ar rūkoma mėsa“.“

Kad ir kokia būtų tikroji žodžio kilmė, akivaizdu, kad žodis „bukaprotis“ piratams apibūdinti vartojamas jau daugelį šimtmečių. Pirmą kartą šis žodis anglų kalboje buvo pavartotas 1678 m. ir nuo to laiko literatūroje jis vartojamas piratams apibūdinti.

Parašykite komentarą