Cataphora

Katafora – tai kalbos figūra, kai vėlesnis teksto posakis nurodo į ankstesnį posakį. Šis terminas kilęs iš graikų kalbos žodžio, reiškiančio „nunešti žemyn“, ir kartais dar vadinamas anafora. Katafora yra priešinga anaforai, t. y. kalbėjimo būdui, kai ankstesnė teksto frazė nurodo į vėlesnę frazę.

Katafora paprastai būna įvardžio ar kito žodžio, kuris nurodo į jau minėtą daiktavardį ar frazę, forma. Pavyzdžiui, sakinyje „Džonas yra aukštesnis už Bilą, bet Bilas yra sunkesnis“ įvardis „Džonas“ yra kataforos pavyzdys, nes jis nukreipia į daiktavardį „Bilas“.“

Katafora taip pat gali būti naudojama siekiant retorinio efekto, kaip sakinyje „Visi žmonės mirtingi, bet ne visi žmonės yra didvyriai.“ Šiame sakinyje žodis „herojai“ yra kataforos pavyzdys, nes jis nukreipia atgal į bendrą teiginį „visi žmonės mirtingi.“

Katafora gali būti naudinga priemonė rašytojams, nes ji gali padėti sukurti teksto vientisumo jausmą. Ji taip pat gali padėti sukurti įtampos ar laukimo jausmą, atidėdama ankstesnės nuorodos išsprendimą.

Ar kataforinis yra žodis?

Ne, katafora nėra žodis.

Kas yra kataforinis sakinys?

Kataforinis sakinys – tai sakinys, kuriame vartojamas žodis ar frazė, nukreipianti į kitą žodį ar frazę tame pačiame sakinyje arba kitame sakinyje. Žodis arba frazė, į kurią daroma nuoroda, vadinama antecedentu. Štai keletas pavyzdžių:

Po vakarėlio nuėjome į kiną. (Žodis „mes“ yra kataforinis, reiškiantis vakarėlio dalyvius.)

Profesorius rekomendavo visiems studentams išklausyti bent du kursus, nesusijusius su jų specialybe. (Žodis „studentai“ yra kataforinis, nurodantis į žmones, kurie lanko profesoriaus kursą.)

Kas yra anafora ir katafora?

Anafora – tai žodžio ar frazės vartojimas, siekiant nurodyti ankstesnį teksto žodį ar frazę, paprastai siekiant paaiškinti ar pakartoti mintį. Pavyzdžiui, įvardis „jis“ sakinyje „Jonas yra aukštesnis už jį“ yra anaforos pavyzdys.

Katafora – tai žodžio ar frazės vartojimas, siekiant nurodyti vėlesnį teksto žodį ar frazę, paprastai siekiant paaiškinti ar pakartoti mintį. Pavyzdžiui, įvardis „jis“ sakinyje „Aš jo nemačiau“ yra kataforos pavyzdys.

Kas yra katafora kalboje?

Katafora – tai kalbos figūra, kai žodis ar frazė vartojama siekiant nurodyti vėlesnį žodį ar frazę. Pavyzdžiui, „Žmogus, kuris nesivalė dantų, turėjo blogą kvapą iš burnos“ vartojamas žodis „kuris nesivalė dantų“, nurodant į „žmogų, kuris.“ Katafora yra priešinga anaforai, kuri yra kalbos figūra, kai žodis ar frazė vartojama ankstesniam žodžiui ar frazei paminėti.

Parašykite komentarą