Centripetalinė jėga

Įcentrinė jėga – tai jėga, kuri veikia kūną statmena kūno greičiui kryptimi ir verčia kūną judėti ratu. Įcentrinės jėgos dydis lygus kūno masės ir jo greičio kvadrato sandaugai, padalytai iš apskritimo, kuriuo juda kūnas, spindulio.

Kokie yra 3 centripetalinių jėgų pavyzdžiai?

Mus supančiame pasaulyje yra daugybė įcentrinės jėgos pavyzdžių. Štai trys:

1. Jėga, kuri išlaiko palydovą orbitoje aplink planetą, yra įcentrinė jėga.

2. Jėga, dėl kurios automobilio ratas sukasi, yra įcentrinė jėga.

3. Jėga, dėl kurios vanduo sūkuryje teka ratu, yra įcentrinė jėga.

Kas yra išcentrinė jėga paprastais žodžiais?

Išcentrinė jėga – tai jėga, kuria besisukantis objektas veikia bet ką, kas prie jo pritvirtinta. Jėga yra statmena sukimosi ašiai ir stiprėja, kai objektas sukasi greičiau.

Kokia jėga yra įcentrinė jėga?

Įcentrinė jėga – tai jėga, kuri veikia objektą ir verčia jį judėti ratu. Jėga nukreipta į apskritimo centrą, ir būtent ši jėga lemia objekto įcentrinį pagreitį.

Kas yra centripetalinės jėgos pavyzdys?

Vienas iš įcentrinės jėgos pavyzdžių yra jėga, kuri išlaiko palydovą orbitoje aplink planetą. Palydovą planetos gravitacija nuolat traukia planetos link, tačiau jis niekada nepasiekia paviršiaus, nes taip pat nuolat dideliu greičiu juda į šonus. Šių dviejų jėgų (gravitacijos ir judėjimo į šonus) derinys sukuria įcentrinę jėgą, kuri išlaiko palydovą orbitoje.

Parašykite komentarą