Check

Čekis – tai dokumentas, kuriuo bankui nurodoma iš asmens sąskaitos sumokėti konkrečią pinigų sumą čekyje nurodytam asmeniui ar organizacijai. Asmuo, išrašantis čekį, vadinamas čekio davėju, o asmuo ar organizacija, gaunanti mokėjimą, vadinama gavėju.

Čekis paprastai rašomas ant standartinio asmeninio arba verslo kanceliarinio popieriaus lapo, jame turi būti nurodyta ši informacija:

– čekio išrašytojo vardas ir pavardė

– gavėjo pavadinimą ir adresą

– Data

– Pinigų suma, kuri turi būti sumokėta, užrašyta žodžiais ir skaitmenimis

– čekio sudarytojo parašas

Kad čekis būtų išgrynintas arba deponuotas, jį taip pat turi patvirtinti gavėjas.

Kas yra čekio mokėjimas?

Čekinis mokėjimas – tai mokėjimas, kuris atliekamas naudojant čekį. Šio tipo mokėjimai paprastai atliekami asmeniškai, nors čekį galima siųsti paštu. Atlikdamas mokėjimą čekiu, mokėtojas turi užpildyti čekį ir nurodyti gavėjo vardą, pavardę, adresą ir sąskaitos numerį. Tada mokėtojas pasirašo čekį ir perduoda jį gavėjui.

Ar tai čekis, ar čekis?

Nėra skirtumo tarp čekio ir čekio. Jie abu yra taisyklingos rašybos. Šachas (angl. check) – amerikiečių anglų kalboje, o čekis (angl. cheque) – britų anglų kalboje.

Kaip išrašyti čekį?

Norėdami išrašyti čekį, įrašykite einamąją datą, gavėjo vardą ir pavardę, čekio sumą skaičiais ir atitinkamą čekio sumą žodžiais, savo vardą ir pavardę bei pasirašykite.

Kodėl tai vadinama patikrinimu?

Čekis – tai raštiškas, pasirašytas nurodymas finansų įstaigai, kuriuo nurodoma įstaigai sumokėti nurodytą pinigų sumą nurodytam gavėjui. Čekį išrašantis asmuo vadinamas išrašytoju, o finansų įstaiga – išrašytoju.

Manoma, kad terminas „čekis“ kilo iš persų kalbos žodžio „sakk“, reiškiančio „mokėjimas.“ Manoma, kad persai sukūrė pirmuosius popierinius pinigus ir bankų sistemą, o žodis „sakas“ į anglų kalbą pateko per arabišką žodį „sakkah.“

Kaip sakinyje vartoti check?

Žodis „check“ turi daug skirtingų apibrėžčių, todėl sakinyje gali būti vartojamas įvairiais būdais. Štai keletas pavyzdžių:

Norėdami įsitikinti, kad kažkas yra teisinga arba tikra, galite sakyti: „Ar galite patikrinti, ar data šiame dokumente yra teisinga?“

Norėdami paprašyti, kad kas nors ką nors patikrintų, galite pasakyti: „Ar galite patikrinti šią ataskaitą už mane?“

Jei norite ką nors sustabdyti, galite sakyti: „Prieš kalbėdamas su manimi, pasitikrinkite savo pyktį“.“

Atidžiai ką nors apžiūrėję galite pasakyti: „Turiu patikrinti ingredientų sąrašą, kad įsitikinčiau, ar šis produktas tinka mano alergijai.“

Kai ką nors užrašote, galite sakyti: „Čia tik patikrinsiu jūsų vardą, pavardę ir adresą.“

Parašykite komentarą