Cheminė formulė

Cheminė formulė – tai glaustas būdas išreikšti cheminio junginio sudėtį. Jame išvardyti junginyje esantys elementai ir jų santykinės proporcijos. Cheminę junginio formulę galima nustatyti išanalizavus jo struktūrą ir nustačius jame esančius elementus.

Junginio cheminę formulę galima pateikti keliais būdais. Paprasčiausias būdas – išvardyti elementus jų cheminiais simboliais, skliausteliuose nurodant kiekvieno elemento atomų skaičių junginyje. Pavyzdžiui, vandens cheminė formulė yra H2O, t. y. jį sudaro du vandenilio atomai ir vienas deguonies atomas.

Sudėtingesniuose junginiuose gali būti daug kiekvieno elemento atomų, kurie cheminėje formulėje žymimi subskripcijomis. Pavyzdžiui, anglies dioksido junginio cheminė formulė yra CO2, t. y. jį sudaro vienas anglies atomas ir du deguonies atomai.

Cheminę junginio formulę taip pat galima pavaizduoti naudojant molekulinę formulę. Tai glaustesnis junginio sudėties pateikimo būdas, nes jame nurodomos tik esančių atomų rūšys ir jų santykinės proporcijos. Pavyzdžiui, vandens molekulinė formulė yra H2O, o tai reiškia, kad jį sudaro du vandenilio atomai ir vienas deguonies atomas.

Cheminę junginio formulę taip pat galima pavaizduoti empirine formule. Tai glaustas junginio sudėties pateikimo būdas, nes jame nurodomos tik esančių atomų rūšys ir jų santykinės proporcijos. Pavyzdžiui, empirinė vandens formulė yra H2O

Kokie yra 20 junginių pavyzdžių?

Junginys yra medžiaga, susidariusi chemiškai sujungus du ar daugiau elementų. Pateikiame 20 junginių ir juos sudarančių elementų pavyzdžių:

1. Vanduo (H₂O) – vandenilis ir deguonis

2. Anglies dioksidas (CO₂) – anglis ir deguonis

3. Natrio chloridas (NaCl) – Natris ir chloras

4. Magnio oksidas (MgO) – magnis ir deguonis

5. Aliuminio oksidas (Al₂O₃) – aliuminis ir deguonis

6. Kalcio karbonatas (CaCO₃) – kalcis, anglis ir deguonis

7. Geležies oksidas (Fe₂O₃) – geležis ir deguonis

8. Vario sulfatas (CuSO₄) – varis, siera ir deguonis

9. Amonio nitratas (NH₄NO₃) – Amonis, azotas ir deguonis

10. Kalio jodidas (KI) – kalis ir jodas

11. Bromas (Br₂) – Bromas

12. Sidabro bromidas (AgBr) – sidabras ir bromas

13. Aukso chloridas (AuCl₃) – auksas, chloras ir deguonis

14. Platina (Pt) – Platina

15

Kas yra cheminė formulė 7 klasė?

Cheminė formulė – tai būdas cheminiam junginiui pavaizduoti naudojant junginį sudarančių elementų simbolius. Formulė nurodo junginio atomų tipus ir skaičių. Pavyzdžiui, vandens formulė yra H2O, o tai reiškia, kad vanduo sudarytas iš dviejų vandenilio atomų ir vieno deguonies atomo.

Kokios yra 3 cheminės formulės rūšys?

Trys cheminių formulių rūšys: molekulinė, empirinė ir struktūrinė.

Molekulinės formulės apibūdina tikslų atomų skaičių ir tipą molekulėje. Pavyzdžiui, vandens molekulinė formulė yra H2O, o tai reiškia, kad kiekvienoje vandens molekulėje yra du vandenilio atomai ir vienas deguonies atomas.

Empirinės formulės apibūdina santykinį atomų skaičių ir rūšį molekulėje. Pavyzdžiui, gliukozės empirinė formulė yra CH2O, o tai reiškia, kad kiekvienoje gliukozės molekulėje yra vienas anglies atomas, du vandenilio atomai ir vienas deguonies atomas.

Struktūrinės formulės apibūdina atomų išsidėstymą molekulėje. Pavyzdžiui, vandens struktūrinė formulė yra H-O-H, o tai reiškia, kad vandenilio atomai yra susijungę su deguonies atomu viduryje.

Kokie yra 50 junginių pavyzdžių?

1. acto rūgštis

2. etanolis

3. valgomasis cukrus

4. natrio chloridas

5. muilas

6. geriamoji soda

7. skalbimo milteliai

8. betonas

9. plienas

10. Stiklas

11. plastinis

12. guma

13. oda

14. benzinas

15. žibalas

16. variklinė alyva

17. riebalai

18. rašalas

19. dažai

20. dažai

21. kosmetika

22. maisto konservantai

23. vaistai

24. Trąšos

25. sprogstamosios medžiagos

26. plastmasės

27. izoliacija

28. klijai

29. sandarikliai

30. tepalai

31. elastomerai

32. paviršinio aktyvumo medžiagos

33. emulsikliai

34. dispergatoriai

35. drėkinamosios medžiagos

36. flokuliantai

37. koaguliantai

38. antiskalantai

39. korozijos inhibitoriai

40. Biocidai

41. dezinfekcinės medžiagos

42. dezinfekavimo priemonės

43. dezodorantai

44. kvepalai

45. insekticidai

46. herbicidai

47. fungicidai

48. moliuskocidai

49. nematocidai

50. Rodenticidai

Parašykite komentarą