Cheminė reakcija

Cheminė reakcija – tai procesas, kurio metu vienos cheminės medžiagos virsta kitomis.

Medžiagos, esančios prieš reakciją, vadinamos reagentais, o medžiagos, susidariusios po reakcijos, vadinamos produktais.

Cheminę reakciją paprastai lydi temperatūros pokytis, spalvos pasikeitimas arba energijos išsiskyrimas ar sugėrimas šilumos, šviesos ar garso pavidalu.

Cheminių reakcijų greičiui gali turėti įtakos daug veiksnių, įskaitant reaguojančių medžiagų pobūdį, katalizatoriaus buvimą, temperatūrą ir slėgį.

Koks yra geriausias cheminės reakcijos pavyzdys?

Geriausias cheminės reakcijos pavyzdys – kai du vandenilio (H) atomai reaguoja su vienu deguonies (O) atomu ir susidaro vandens (H2O) molekulė.

Kaip apibrėžiame cheminę reakciją?

Cheminė reakcija – tai procesas, kurio metu viena cheminių medžiagų grupė virsta kita.

Kokios yra 4 cheminių reakcijų rūšys?

1. Kombinacinės reakcijos apima dviejų ar daugiau reagentų sujungimą, kad susidarytų vienas produktas. Pavyzdžiui, vandenilio ir deguonies jungimasis, susidarant vandeniui:

2H2 + O2 –> 2H2O

2. skilimo reakcijos – tai vieno reagento skilimas į du ar daugiau produktų. Pavyzdžiui, vandens skilimas į vandenilį ir deguonį:

2H2O –> 2H2 + O2

3. Vienkartinio poslinkio reakcijos apima vieno reagento išstūmimą kitu. Pavyzdžiui, chloro išstūmimas iš natrio, kad susidarytų natrio chloridas:

2Na + Cl2 –> 2NaCl

4. Dvigubo išstūmimo reakcijos apima dviejų reagentų tarpusavio išstūmimą. Pavyzdžiui, vandenilio ir chlorido išstūmimas, susidarant druskos rūgščiai:

H2 + Cl2 –> HCl

Kokios yra 5 pagrindinės cheminės reakcijos?

1) Kombinuotoji reakcija: A + B –> AB

2) skilimo reakcija: AB –> A + B

3) Vienkartinė pakeitimo reakcija: A + BC –> AC + B

4) Dvigubo pakeitimo reakcija: AB + CD –> AD + CB

5) Rūgščių ir šarmų reakcija: A + BOH –> AOH + B

Parašykite komentarą