Cheminis simbolis

Cheminis simbolis – tai vienos ar dviejų raidžių elemento, junginio ar izotopo pavadinimas. Pirmoji simbolio raidė visada rašoma didžiąja raide, o antroji raidė (jei yra) – mažąja. Pavyzdžiui, anglies simbolis yra „C“.

Dauguma simbolių yra kilę iš lotyniško ar graikiško atitinkamo elemento ar junginio pavadinimo. Pavyzdžiui, sieros simbolis yra „S“, kilęs iš lotyniško žodžio „sulfur“, reiškiančio sierą. Kai kuriais atvejais simbolis yra kilęs iš elemento angliško pavadinimo. Pavyzdžiui, geležies simbolis yra „Fe“, kilęs iš angliško elemento pavadinimo „iron“.

Yra keletas elementų, kurių simboliai nėra kilę iš jų lotyniškų ar graikiškų pavadinimų. Pavyzdžiui, sidabro ir aukso simboliai yra atitinkamai „Ag“ ir „Au“. Šie simboliai kilę iš angliškų elementų pavadinimų „silver“ ir „gold“.

Taip pat yra keletas elementų, kurių simboliai kilę iš jų atominių skaičių. Pavyzdžiui, urano simbolis yra „U“, kuris kilęs iš elemento atominio skaičiaus 92.

Elementų cheminiai simboliai išvardyti periodinėje lentelėje.

Kokia yra cheminio simbolio paskirtis?

Cheminis simbolis – tai sutrumpintas elemento ar junginio žymėjimo būdas. Daugeliu atvejų simbolis yra elemento inicialas arba pirmoji jo angliško pavadinimo raidė. Pavyzdžiui, anglies simbolis yra C, o chloro simbolis yra Cl. Simbolis gali būti naudojamas ir junginiui žymėti, pavyzdžiui, H2O – vanduo.

Cheminis simbolis dažnai vartojamas lygtyse cheminėje reakcijoje dalyvaujantiems reagentams ir produktams žymėti. Pavyzdžiui, metano (CH4) degimo lygtį galima užrašyti taip:

CH4 + 2 O2 -> CO2 + 2 H2O

Šioje lygtyje simboliai CH4 ir O2 reiškia reaguojančias medžiagas (metaną ir deguonį), o simboliai CO2 ir H2O – produktus (anglies dioksidą ir vandenį).

Cheminis simbolis taip pat gali būti naudojamas junginio molekulei pavaizduoti. Pavyzdžiui, vandens simbolis (H2O) gali būti naudojamas vienai vandens molekulei žymėti.

Kokie yra 20 junginių pavyzdžių?

1. vanduo

2. valgomoji druska

3. geriamoji soda

4. amoniakas

5. baliklis

6. actas

7. trinamasis alkoholis

8. dyzeliniai degalai

9. benzinas

10. muilas

11. šampūnas

12. dantų pasta

13. Šokoladas

14. kava

15. arbata

16. pienas

17. alus

18. vynas

19. Sultys

20. sriuba

Kaip rašomi cheminiai simboliai?

Vieno galutinio atsakymo į šį klausimą nėra, nes skirtingos cheminės medžiagos gali turėti skirtingus simbolius. Tačiau apskritai cheminių medžiagų simboliai paprastai yra kilę iš cheminės medžiagos pavadinimo ir rašomi mažosiomis raidėmis. Pavyzdžiui, anglies simbolis yra „c“, o deguonies – „o“.

Koks yra simbolis ir formulė?

Cheminis simbolis yra sutrumpintas elemento pavadinimo užrašymo būdas. Pavyzdžiui, natrio simbolis yra Na, kilęs iš lotyniško pavadinimo natrium. Cheminė formulė – tai būdas pavaizduoti junginio sudėtį. Pavyzdžiui, vandens formulė yra H2O, o tai reiškia, kad kiekvieną vandens molekulę sudaro du vandenilio ir vienas deguonies atomas.

Parašykite komentarą