Cherubinai

Cherubinas yra angelų būtybių tipas, kuris paprastai siejamas su tokiomis sąvokomis kaip meilė, grožis ir nekaltumas. Hebrajų kalboje žodis cherubinas (כְּרוּב) iš tikrųjų reiškia „plukdyti“ arba „aprūpinti.“ Tai atspindi tikėjimą, kad šios būtybės yra atsakingos už Edeno sodo ir kitų į rojų panašių vietų saugojimą.

Cherubinai paprastai turi sparnus ir į žmogų panašų pavidalą, nors jie taip pat gali atrodyti kaip gyvūnai ar kitos būtybės. Jie dažnai vaizduojami grojantys muziką arba laikantys tokius daiktus kaip gėlė ar lankas ir strėlė.

Ar cherubinas yra tas pats, kas angelas?

Vienareikšmio atsakymo į šį klausimą nėra, nes nėra sutarto nei cherubino, nei angelo apibrėžimo. Apskritai cherubinai laikomi angelų rūšimi, tačiau skirtinguose šaltiniuose šie du terminai apibrėžiami labai skirtingai. Kai kurie mano, kad cherubinai yra aukštesnė angelų klasė nei įprasti angelai, o kiti mano, kad tai tiesiog skirtingų tipų angeliškos būtybės su skirtingais vaidmenimis ir pareigomis. Galiausiai kiekvienas žmogus pats sprendžia, kas, jo manymu, yra cherubinas ir ar jis yra tas pats, kas angelas.

Kodėl cherubinas yra kūdikis?

Cherubinai yra kūdikiai, nes jie tradiciškai laikomi nekaltomis, vaikiškomis būtybėmis. Jie dažnai naudojami religiniame mene tyrumui ir nekaltumui vaizduoti ir dažnai vaizduojami su sparnais, kurie simbolizuoja jų dangiškąją prigimtį.

Kokie yra 9 angelų rangai?

Devyni angelų rangai, išdėstyti didėjančia tvarka, yra šie:

1. Serafimai

2. Cherubinai

3. Sostai

4. Dominykai

5. Dorybės

6. Galybės

7. Kunigaikštystės

8. Archangelai

9. Angelai

Ar cherubinas iš tikrųjų egzistuoja?

Vieno atsakymo į šį klausimą nėra, nes nuomonės apie cherubinų egzistavimą labai skiriasi. Kai kurie žmonės tiki, kad cherubinai yra tikros, antgamtinės būtybės, egzistuojančios kitoje karalystėje, o kiti mano, kad tai visiškai mitinės būtybės, neturinčios jokio pagrindo tikrovėje. Nėra jokių galutinių įrodymų, todėl galiausiai viskas priklauso nuo asmeninio įsitikinimo.

Parašykite komentarą