Civilinė asociacija

Pilietinė asociacija – tai organizacija, įsteigta bendram tikslui ir reguliuojama civilinės teisės normomis. Šio tipo organizacijoms būdingi specifiniai bruožai, skiriantys jas nuo kitų tipų organizacijų, pavyzdžiui, įmonių ar vyriausybinių agentūrų. Pavyzdžiui, pilietinė asociacija paprastai steigiama labdaros ar socialiniais tikslais, o ne siekiant pelno. Be to, pilietines asociacijas paprastai valdo ne akcininkai, o direktorių valdyba arba patikėtiniai.

Kas yra 5 pilietinės visuomenės?

1. Amerikos pilietinių laisvių sąjunga (angl. American Civil Liberties Union, ACLU) yra pilietinės visuomenės organizacija, kuri siekia apsaugoti amerikiečių pilietines teises ir laisves.

2. NAACP yra pilietinė visuomeninė organizacija, siekianti ginti afroamerikiečių teises.

3. Nacionalinė moterų organizacija (angl. National Organization for Women, NOW) yra pilietinės visuomenės organizacija, siekianti apsaugoti moterų teises.

4. Žmogaus teisių kampanija (angl. Human Rights Campaign, HRC) yra pilietinės visuomenės organizacija, siekianti apsaugoti lesbiečių, gėjų, biseksualų ir transseksualų (LGBT) teises.

5. Amnesty International – pilietinės visuomenės organizacija, siekianti ginti žmonių teises visame pasaulyje.

Kas yra pilietinės visuomenės organizacija?

Pilietinės visuomenės organizacija (PVO) yra nevyriausybinė organizacija, kurią sudaro piliečiai. Pilietinės visuomenės organizacijos gali būti steigiamos įvairiais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant: propaguoti tam tikrą reikalą, teikti socialines paslaugas arba dirbti su bendruomenės plėtros projektais. Pilietinės visuomenės organizacijos paprastai yra nepriklausomos nuo vyriausybės ir turi savo finansavimo šaltinius.

Ką reiškia pilietinė organizacija?

Pilietinė organizacija – tai organizacija, įsteigta tam tikram socialiniam ar politiniam tikslui skatinti. Civilinės organizacijos paprastai yra pelno nesiekiančios organizacijos, jas gali steigti pavieniai asmenys, grupės ar įmonės. Kai kurie civilinių organizacijų pavyzdžiai yra advokatų grupės, labdaros organizacijos ir politinės partijos.

Kuo skiriasi NVO ir pilietinė visuomenė?

NVO reiškia nevyriausybinę organizaciją. NVO yra pilietinės visuomenės organizacijos (PVO) rūšis. Pilietinės visuomenės organizacijos – tai grupės arba asociacijos, kurios veikia nepriklausomai nuo vyriausybės. Jos paprastai steigiamos tam tikros grupės ar bendruomenės interesams atstovauti.

NVO paprastai steigiamos konkrečioms socialinėms ar ekonominėms problemoms spręsti. Jie gali dalyvauti pagalbos teikimo, vystymosi projektuose arba žmogaus teisių gynimo veikloje. Kai kurios NVO yra susijusios su tarptautinėmis organizacijomis, pavyzdžiui, Jungtinėmis Tautomis. Kitos yra nacionalinio arba vietinio lygmens.

Sąvoka pilietinė visuomenė turi platesnę reikšmę nei NVO. Ji apima visas savanoriškas organizacijas ir institucijas, sudarančias visuomenės struktūrą, pavyzdžiui, religines grupes, profesines sąjungas, labdaros fondus ir profesines asociacijas. Pilietinė visuomenė taip pat apima neformalius santykius ir sąveiką tarp žmonių, kuriuos sieja bendri interesai ir vertybės.

Parašykite komentarą