Civilinė inžinerija

Civilinė inžinerija – tai profesija, susijusi su fizinės ir natūraliai užstatytos aplinkos projektavimu, statyba ir priežiūra, įskaitant viešuosius darbus, tokius kaip keliai, tiltai, kanalai, užtvankos, oro uostai, kanalizacijos sistemos, vamzdynai ir geležinkeliai. Civilinė inžinerija – tai profesionali inžinerijos disciplina, susijusi su užstatytos aplinkos infrastruktūra. Ji apima viešųjų darbų, tokių kaip keliai, tiltai, kanalai, užtvankos, oro uostai, kanalizacijos sistemos, vamzdynai ir geležinkeliai, planavimą, projektavimą, statybą ir priežiūrą.

Civilinė inžinerija nuo kitų inžinerijos disciplinų skiriasi tuo, kad daugiausia dėmesio skiria užstatytai aplinkai. Tai seniausia inžinerijos disciplina, atsiradusi dar Romos imperijos laikais. Romėnų inžinierius Vitruvijus laikomas civilinės inžinerijos tėvu. Jis parašė traktatą „De Architectura“, kuris yra pirmasis žinomas veikalas šia tema.

Civilinė inžinerija yra plati sritis, apimanti daugybę specializacijų, įskaitant konstrukcijų inžineriją, geotechninę inžineriją, transporto inžineriją, vandens išteklių inžineriją, aplinkos inžineriją ir statybos inžineriją.

Kuris darbas geriausiai tinka statybos inžinieriui?

Vieno universalaus atsakymo į šį klausimą nėra, nes geriausias darbas statybos inžinieriui priklauso nuo jo įgūdžių, interesų ir tikslų. Tačiau kai kurie galimi civilinės inžinerijos inžinierių darbai yra projektų vadovo darbas, tiltų ar pastatų projektavimas arba darbas statybose.

Kokios yra 3 civilinės inžinerijos rūšys?

Trys pagrindinės civilinės inžinerijos rūšys: statinių inžinerija, transporto inžinerija ir geotechninė inžinerija. Statybos inžinerija daugiausia dėmesio skiria statinių, pavyzdžiui, tiltų ir pastatų, projektavimui ir analizei. Transporto inžinerija daugiausia dėmesio skiria transporto sistemų, tokių kaip greitkeliai ir oro uostai, planavimui, projektavimui ir eksploatavimui. Geotechnikos inžinerija daugiausia dėmesio skiria dirvožemio ir uolienų bei jų sąveikos su ant jų ar juose pastatytais statiniais tyrimams.

Ar statybos inžinieriai yra paklausūs?

Jungtinėse Amerikos Valstijose ir visame pasaulyje yra didelė statybos inžinierių paklausa. U.S. Darbo statistikos biuras prognozuoja, kad 2016-2026 m. civilinės inžinerijos inžinierių užimtumas augs 11 proc. ir tai yra sparčiau nei visų profesijų vidurkis. Šį augimą lemia poreikis prižiūrėti ir tobulinti senstančią infrastruktūrą, pavyzdžiui, tiltus, kelius ir vandens tiekimo sistemas. Be to, didės infrastruktūros projektų, pavyzdžiui, naujų tranzito sistemų, oro uostų ir nuotekų valymo įrenginių kūrimo, paklausa.

Parašykite komentarą