Civilinė visuomenė

Pilietinė visuomenė – tai grupė asmenų, kurie tarpusavyje sąveikauja socialiniu, ekonominiu ir politiniu požiūriu, sudarydami bendruomenę. Tai grupė, kuri yra susibūrusi dėl bendrų interesų ir tikslų ir kuri turi bendrą tapatybės ir tikslo jausmą.

Pilietinei visuomenei būdingi tam tikri bruožai, įskaitant:

– Bendras tapatybės ir tikslo jausmas: pilietinė visuomenė – tai grupė asmenų, kurie sąveikauja tarpusavyje socialiniu, ekonominiu ir politiniu požiūriu, sudarydami bendruomenę. Tai grupė, kuri yra susibūrusi dėl bendrų interesų ir tikslų, turi bendrą tapatybės ir tikslo jausmą.

– Įsipareigojimas siekti bendrojo gėrio: Pilietinė visuomenė yra įsipareigojusi siekti bendros savo narių gerovės. Ji siekia skatinti visų savo narių gerovę ir taikiai bei bendradarbiaudama spręsti konfliktus.

– Taisyklių ir normų sistema: Pilietinė visuomenė turi taisyklių ir normų sistemą, kuri reglamentuoja jos narių elgesį. Šios taisyklės ir normos padeda palaikyti tvarką ir stabilumą grupėje ir apsaugoti jos narių teises bei interesus.

– Institucijų sistema: Pilietinė visuomenė turi institucijų sistemą, kuri sudaro pagrindą jos nariams sąveikauti tarpusavyje. Šios institucijos apima šeimą, vyriausybę, ekonomiką ir švietimo sistemą.

– Pilietiškumo kultūra: Pilietinei visuomenei būdinga pilietiškumo kultūra, kai individai tapatinasi su grupe

Kaip kitaip vadinama pilietinė visuomenė?

Vienareikšmio atsakymo į šį klausimą nėra, nes pilietinės visuomenės sąvoka yra šiek tiek miglota ir skirtingiems žmonėms gali reikšti skirtingus dalykus. Tačiau kai kurie galimi pilietinės visuomenės sinonimai galėtų būti šie: bendruomenė, piliečiai, plačioji visuomenė, liaudis, plačioji populiacija, masė, politinis kūnas.

Kokie yra 5 pilietinės visuomenės bruožai?

1) Pilietinė visuomenė – tai visuomenė, kuriai būdingos normos ir vertybės, skatinančios pilietinį aktyvumą ir bendradarbiavimą.

2) Pilietinė visuomenė yra laisva nuo valdžios kišimosi ir prievartos, o jos nariai gali laisvai jungtis ir imtis kolektyvinių veiksmų.

3. Pilietinė visuomenė yra įvairialypė, joje veikia įvairios grupės ir organizacijos, kurios atstovauja skirtingiems interesams ir požiūriams.

4. Pilietinė visuomenė yra įtrauki, suteikianti galimybes visiems nariams dalyvauti pilietiniame gyvenime.

5) Pilietinė visuomenė yra dinamiška, joje vyksta nuolatiniai pokyčiai ir evoliucija.

Kas yra pilietinė visuomenė ir kodėl ji svarbi?

Pilietinė visuomenė – tai plati nevyriausybinių organizacijų ir institucijų, kurios dalyvauja sprendžiant viešuosius reikalus ir siekia kolektyvinių veiksmų, kategorija. Jai priklauso įvairios organizacijos, pavyzdžiui, labdaros organizacijos, fondai, verslo asociacijos, analitiniai centrai ir pilietinės grupės.

Pilietinės visuomenės organizacijos vaidina svarbų vaidmenį demokratinėse valstybėse, nes jos padeda kontroliuoti valdžios galią ir suteikia piliečiams galimybę išsakyti savo problemas ir dalyvauti viešose diskusijose. Jos taip pat atlieka svarbų vaidmenį vystymosi srityje: teikia paslaugas ir paramą marginalizuotoms grupėms, propaguoja žmogaus teises ir remia ekonominį ir socialinį vystymąsi.

Pilietinė visuomenė yra svarbi, nes padeda kurti gyvybingą ir sveiką demokratiją. Ji suteikia erdvę piliečiams susiburti ir išsakyti savo problemas, taip pat padeda užtikrinti valdžios atskaitomybę. Be to, pilietinės visuomenės organizacijos vaidina svarbų vaidmenį vystymosi procese, nes skatina žmogaus teises ir remia ekonominį ir socialinį vystymąsi.

Kokie yra pilietinės visuomenės pavyzdžiai?

4. Pilietinė visuomenė – tai tam tikroje šalyje gyvenančių asmenų grupė, kurie tarpusavyje sąveikauja per formalias ir neformalias institucijas. Formalios institucijos – tai vyriausybė, žiniasklaida, religinės ir švietimo institucijos. Neformalioms institucijoms priklauso šeima, darbo vieta, socialiniai ir laisvalaikio klubai bei organizacijos.

Keletas pilietinės visuomenės organizacijų pavyzdžių:

-Amerikos pilietinių laisvių sąjunga (angl.)

-Nacionalinė spalvotųjų žmonių pažangos asociacija (NAACP)

-Siera klubas

-Nacionalinė šautuvų asociacija (NRA)

-Nacionalinė moterų organizacija (angl. National Organization for Women, NOW)

-Amerikos ir islamo santykių taryba (CAIR)

-Kovos su šmeižtu lyga (ADL)

Parašykite komentarą