Clamor

Sąvoka „šauksmas“ kilusi iš lotyniško žodžio „clamare“, kuris reiškia „šaukti“. Vartojamas apibūdinti garsiam, nuolatiniam triukšmui, paprastai tokiam, kuris yra nemalonus arba trikdantis. Jis taip pat gali būti vartojamas apibūdinti situacijai, kai visuomenė labai protestuoja arba reikalauja.

Kas yra triukšmingas žmogus?

Triukšmingas žmogus – tai asmuo, kuris yra triukšmingas ir kelia daug triukšmo.

Koks yra klaustuko pavyzdys?

Grumtynės – tai garsus, nuolatinis triukšmas. Jį gali sukelti didelė žmonių grupė, mašinos arba gamtos reiškiniai, pavyzdžiui, griaustinis. Grumtynės gali būti kurtinančios ir gali kelti nerimą ar susierzinimą.

Koks yra žodžio clamored sinonimas?

Dažniausias sinonimas žodžiui „clamored“ būtų „demanded“.“ Kiti galimi sinonimai galėtų būti „ragino“, „primygtinai reikalavo“ arba „ragino.“

Kaip sakinyje pavartoti žodį clamor?

Minios šurmulys buvo kurtinantis.

Parašykite komentarą