Co-Opt

Terminas „kooptuoti“ kilęs iš lotyniško veiksmažodžio „co-optare“, reiškiančio „kartu rinktis arba rinkti“. Politikos mokslų kontekste šis terminas reiškia procesą, kurio metu asmuo ar grupė įgyja galios ar įtakos organizacijoje ar institucijoje, paprastai ne per rinkimus, o per paskyrimą ar atranką.

Kooptacijai paprastai būdinga tai, kad ji vykdoma be kooptuojamų asmenų sutikimo; kad ji vykdoma siekiant naudos kooptuojantiems asmenims ar grupėms, o ne kooptuojamiems asmenims; ir kad dėl jos dažnai susilpnėja ar sugadinamos kooptuojamos organizacijos ar institucijos vertybės ir principai.

Vienas iš garsiausių kooptacijos politikoje pavyzdžių yra nacių partijos iškilimas Vokietijoje XX a. trečiajame dešimtmetyje. Naciai nebuvo demokratiškai išrinkti, juos į valdžios postus paskyrė Vokietijos prezidentas Paulas von Hindenburgas. Nacistai pasinaudojo savo galia ir pasitelkė kitas institucijas, pavyzdžiui, žiniasklaidą ir švietimo sistemą, kad įgyvendintų savo darbotvarkę.

Kooptacija taip pat gali būti teigiamas procesas, jei ji vykdoma kooptuojamų asmenų labui. Pavyzdžiui, moterys ir mažumos dažnai kooptuojamos į vadovaujančias pozicijas organizacijose ir institucijose, siekiant padėti skatinti įvairovę.

Kaip dar kitaip vadinama kooptuoti?

Nėra vieno žodžio, kurio reikšmė būtų tokia pati kaip „co opt“, tačiau yra keli žodžiai, kurie yra artimi. „Įdarbinti“ arba „užverbuoti“ gali būti vartojami panašiame kontekste, nes abu šie žodžiai reiškia, kad reikia įtraukti žmogų į grupę ar organizaciją. „Šaukiamasis“ yra dar vienas variantas, nors paprastai jis turi labiau neigiamą atspalvį, nes dažnai reiškia privalomą šaukimą į karinę tarnybą.

Ką reiškia kooptuoti pokalbį?

Kooptuoti pokalbį reiškia perimti jo kontrolę, paprastai savo tikslams. Tai galima padaryti įvairiais būdais, tačiau dažniausiai reikia pakeisti pokalbio temą arba nukreipti pokalbį taip, kad jis būtų naudingas bendradarbiaujančiam asmeniui. Tai taip pat gali būti tiesiog pokalbio perėmimas ir kalbėjimas daugiau nei kiti.

Kas yra kooptavimas politikoje?

Žodis „kooptuoti“ įvairiuose kontekstuose gali turėti skirtingas reikšmes, tačiau apskritai jis reiškia įtraukti arba absorbuoti ką nors arba ką nors į didesnį subjektą. Politikos kontekste kooptavimas gali reikšti procesą, kurio metu vyriausybė ar politinė partija įtraukia oponentus ar potencialius oponentus į savo gretas, siekdama juos susilpninti ar neutralizuoti. Tai gali būti daroma finansinėmis paskatomis, politinės valdžios ar kitokios naudos pažadais arba tiesiog kooptuojant konkuruojančių grupių lyderius į valdančiąją partiją ar koaliciją. Kooptavimas dažnai laikomas būdu, kuriuo valdančioji partija siekia išlaikyti savo galią ir kontroliuoti šalį ar regioną.

Kas yra kooptuoti nariai?

Kooptuotas narys – tai organizacijos narys, kuris nėra renkamas, bet yra paskirtas į pareigas esamų narių. Dažnai tai daroma siekiant užpildyti konkretų organizacijos poreikį ar įgūdžių rinkinį. Kooptuotiems nariams kartais suteikiama balsavimo teisė, tačiau taip būna ne visada.

Parašykite komentarą