Concomitant

Sąvoka „gretutinė“ reiškia kažką, kas egzistuoja arba atsiranda tuo pačiu metu kaip ir kažkas kitas. Taip pat gali reikšti kažką, kas yra susiję su kažkuo kitu.

Kas yra konkordantinis pavyzdys?

Gretutinis pavyzdys – tai pavyzdys, kuris yra glaudžiai susijęs arba susijęs su kitu pavyzdžiu. Kitaip tariant, tai pavyzdys, kuris patvirtina arba padeda paaiškinti kitą pavyzdį.

Ką reiškia gretutinė teisėje?

Teisėje sąvoka „gretutinė“ paprastai reiškia kažką, kas lydi arba yra susiję su kažkuo kitu. Pavyzdžiui, sutartis gali turėti kelis gretutinius susitarimus, kurie visi yra bendros sutarties dalis.

Kaip sakinyje vartoti žodžius concomitant?

Žodis „gretutinė“ gali būti vartojamas įvairiems dalykams apibūdinti, tačiau dažniausiai vartojamas apibūdinti situacijai, kai du ar daugiau dalykų vyksta tuo pačiu metu. Pavyzdžiui, galite sakyti: „Kartu vykstantis eismo triukšmas buvo kurtinantis.“ Šiame sakinyje žodis „kartu“ vartojamas apibūdinti eismo triukšmui, kuris vyksta tuo pačiu metu kaip ir kažkas kita (tikriausiai pasakotojo bandymas užmigti).

Koks yra žodžio concomitant sinonimas?

Žodis „gretutinis“ gali reikšti „lydintis“ arba „susijęs“.“ Dažniau vartojamas žodis „lydintis“, reiškiantis, kad kažkas vyksta tuo pačiu metu kaip ir kažkas kitas. „Susijęs“ reikštų, kad tarp dviejų dalykų yra priežastinis ryšys.

Parašykite komentarą