Coryphaeus

Korifėjus – aukščiausias ir žymiausias iš devynių senovės graikų chorinės lyrikos poetų devynių ordinų. Pavadinimas kilęs iš graikiško žodžio κορυφαῖος (koryphaîos), reiškiančio „viršūnė“ arba „karūna“. Šį ordiną sukūrė poetas Pindaras, o jo nariai garsėjo poetiniais sugebėjimais, gebėjimu improvizuoti ir ditirambų – chorinės kompozicijos rūšies – meistriškumu. Korifėjus buvo atsakingas už vadovavimą choro dainoms ir šokiams bei kitų choro narių mokymą. Ordinas buvo suskirstytas į tris klases: pirmąją klasę sudarė labiausiai įgudę ir patyrę poetai, antrąją – jaunesni poetai, kurie dar tik mokėsi poezijos meno, o trečiąją – ne poetai, kurie buvo kitų grupės narių padėjėjai.

Kas yra kortežo lyderis?

Choro lyderis paprastai yra asmuo, atsakingas už vadovavimą dainuojančiai grupei. Šis asmuo yra atsakingas už tai, kad choras neatsiliktų ir kad visi dainuotų tinkamas partijas. Vadovas taip pat gali būti atsakingas už apšilimą ir kitus vokalinius pratimus.

Ką reiškia Coryphaeus?

Korifėjas (daugiskaita korifėjai) – senovės Graikijoje vartotas terminas, reiškiantis choro vadovą. Žodis kilęs iš graikų kalbos κορυφαῖος (koryphaîos), kuris reiškia „aukščiausias, aukščiausias“. Šiuolaikinėje vartosenoje šis terminas dažnai vartojamas kalbant apie muzikos grupės pagrindinį dainininką arba lyderį.

Kas yra korifėjų korifėjus?

Choragas Korifėjus – choro vadovas senovės graikų dramoje. Šis terminas taip pat gali būti vartojamas bendriau, reiškiant choro ar dainininkų grupės vadovą.

Kaip vadinamas choro vadovas?

Choro vadovas vadinamas chormeisteriu.

Parašykite komentarą