Dalis

Dalis yra didesnės visumos sudedamoji dalis arba dalis. Kalbant apie visumą, dalis yra pavaldus elementas; kalbant apie komponentą, dalis yra mazgas.

Dalis gali būti medžiagos elementas, pavyzdžiui, molekulė arba atomas. Jis taip pat gali reikšti fizinį objektą, pavyzdžiui, mašinos dalį arba statinio dalį.

Ką reiškia žodis dalis?

Žodis „dalis“ turi kelias skirtingas reikšmes. Ji gali reikšti ko nors dalį ar sekciją, didesnės visumos komponentą arba kažką, kas yra atskirta nuo kitų dalykų. Taip pat gali reikšti ką nors atimti iš ko nors kito arba būti į ką nors įtrauktam.

Koks būdvardis yra dalis?

Dalies būdvardis yra dalinis.

Kaip vadinama ko nors dalis?

Dalis ko nors vadinama komponentu, elementu arba sudedamąja dalimi.

Kas yra dalis ir pavyzdys?

Dalis ir pavyzdys yra dvi susijusios sąvokos. Dalis yra visumos sudedamoji dalis arba elementas, o pavyzdys – konkretus ko nors atvejis arba apraiška. Kitaip tariant, dalis yra bendroji kategorija, o pavyzdys – konkretus tos kategorijos narys.

Pavyzdžiui, automobilis turi daug dalių, įskaitant variklį, ratus ir kėbulą. Kiekviena iš šių dalių yra viso automobilio sudedamoji dalis. Automobilio pavyzdys būtų konkreti markė ir modelis, pavyzdžiui, Ford Mustang.

Parašykite komentarą