Daugiamačiai

Daugianaris yra matematinė išraiška, sudaryta iš kelių narių, paprastai sujungtų sudedant arba dauginant. Kiekvienas daugianario narys paprastai yra kintamasis arba kintamųjų sandauga, padidinta iki tam tikros galios. Pavyzdžiui, išraiška x2 + 3xy + y2 yra daugianaris, kurio kiekvienas narys yra monominis.

Daugianaris paprastai užrašomas kaip kelių narių, kurių kiekvienas yra vienanaris, suma arba sandauga. Pirmiau pateiktame pavyzdyje daugianarį x2 + 3xy + y2 galima užrašyti kaip vienanarių x2, 3xy ir y2 sumą. Jį taip pat galima užrašyti kaip monominių skaičių x ir y, pakeltų atitinkamai iki antrosios ir pirmosios galios, sandaugą: x2y.

Daugianario narius galima atskirti sudedant arba dauginant. Pirmiau pateiktame pavyzdyje terminai atskiriami pridedant. Tačiau išraiška xy(x + y) taip pat yra daugianaris, kuriame nariai atskirti daugyba.

Daugianario laipsnis yra jo narių laipsnių suma. Pirmiau pateiktame pavyzdyje daugianarės lygties x2 + 3xy + y2 laipsnis yra du, nes jos narių laipsniai yra du (nariui x2), vienas (nariui 3xy) ir du (nariui y2).

Kas yra daugianarė lygtis?

Daugianarė lygtis yra binominės lygties apibendrinimas. Tai yra lygtis, kurios forma:

a_1x_1 + a_2x_2 + … + a_nx_n = b

kur a_i yra koeficientai, o x_i – kintamieji. Lygtis turi n sprendinių, atitinkančių n susijusio daugianario šaknų.

Kas yra daugianaris statistikoje?

Statistikoje daugianaris pasiskirstymas yra binominio pasiskirstymo apibendrinimas. Jis naudojamas modeliuojant tikimybę stebėti tam tikro skaičiaus kategorijų skaičių. Daugianaris pasiskirstymas yra diskretusis tikimybių pasiskirstymas, išreiškiantis tam tikro skaičiaus rezultatų tikimybę iš fiksuoto bandymų skaičiaus. Binominis skirstinys yra specialus daugianario skirstinio atvejis, kai yra tik du rezultatai (i.e., sėkmė ir nesėkmė).

Koks yra kitas daugianarės lygties terminas?

Kito termino, reiškiančio daugianarį, nėra. Daugianaris yra matematinis terminas, reiškiantis daugianarį, turintį daugiau nei vieną narį.

Kas yra daugianaris vektorius?

Daugianaris vektorius – tai teigiamų sveikųjų skaičių vektorius, kurio suma lygi tam tikram teigiamam sveikajam skaičiui.

Parašykite komentarą