Daugianariųjų atimtis

Daugianarių atimtis – tai dviejų daugianarių atimties procesas. Tai galima padaryti arba sudedant daugianarius ir tada atimant atimamus narius, arba atimant narius po vieną. Procesas yra toks pat, nepriklausomai nuo daugianarių eilės.

Pagrindinė daugianarių atimties ypatybė yra ta, kad tai procesas, kurį galima atlikti su bet kuriais dviem daugianariais. Nesvarbu, kokia daugianarių tvarka, jei juos galima sudėti ir atimti.

Yra kelios svarbiausios daugianarių atimties ypatybės. Pirma, tai procesas, kurį galima atlikti su bet kuriais dviem daugianariais. Antra, daugianarių eiliškumas nesvarbus. Trečia, procesas yra toks pat, nepriklausomai nuo polinomų eilės.

Kaip atimti daugianarius su dviem kintamaisiais?

Norėdami atimti daugianarius su dviem kintamaisiais, pirmiausia nustatykite panašius narius. Panašius narius sudaro tas pats (-i) kintamasis (-ieji), pakeltas (-i) iki tos pačios (-ių) galios (-ių). Pavyzdžiui, 3x ir 10x yra panašūs nariai, nes abu jie turi kintamąjį x, pakeltą iki pirmosios galios. Tačiau 3x ir 5x^2 nėra panašūs nariai, nes jų kintamasis x pakeltas į skirtingas galybes.

Toliau sujungti panašius narius atimant koeficientus. Pavyzdžiui, jei atimate daugianarius 3x^2-5x+2 ir 2x^2+4x-1, sudėtumėte panašius narius ir gautumėte daugianarį 1x^2-x+1.

Kuri iš šių taisyklių taikoma atimant daugianarius?

Atimant daugianarius taikoma taisyklė – atimti to paties laipsnio narių koeficientus.

Kaip atimti polinomus – žingsnis po žingsnio?

Turint du polinomus P(x) ir Q(x), norint juos atimti, reikia tiesiog apskaičiuoti P(x) – Q(x). T. y. paimkite kiekvieną P(x) narį ir atimkite atitinkamą Q(x) narį.

Pavyzdžiui, norėdami atimti P(x) = 2x^2 + 5x – 3 iš Q(x) = 3x^2 – 2x – 5, apskaičiuotume:

2x^2 + 5x – 3 – (3x^2 – 2x – 5)

= 2x^2 + 5x – 3 – 3x^2 + 2x + 5

= -x^2 + 7x – 8

Kokios yra daugianarių sudėties ir atimties taisyklės?

Sudedant daugianarius, tiesiog sudedami panašių narių koeficientai. Pavyzdžiui, jei sudedate daugianarius 2x^2 + 3x + 4 ir -5x^2 – 2x + 1, pirmiausia išsirikiuosite narius pagal jų x galybes:

2x^2 + 3x + 4

-5x^2 – 2x + 1

Tada sudėtumėte panašių narių koeficientus:

2x^2 – 5x^2 + 3x – 2x + 4 + 1

Tai supaprastinama taip:

-3x^2 + x + 5

Parašykite komentarą