daugiatautės valstybės

daugianacionalumas – politinis principas, pagal kurį valstybę ar tautą turėtų sudaryti kelios etninės ar kultūrinės grupės. Šis terminas dažnai vartojamas kalbant apie šalis, kuriose gyvena daug imigrantų, arba apie šalis, kurių ribose yra daug etninių ar kultūrinių grupių.

Pliuralizmas grindžiamas įsitikinimu, kad visi žmonės turi teisę į apsisprendimą ir kad nė viena grupė neturėtų dominuoti prieš kitas. Dažnai priešpriešinama nacionalizmui, kuris teigia, kad valstybė ar tauta turėtų būti suvienyta vienos etninės ar kultūrinės grupės.

Daugianacionalumas neapsieina be kritikų, teigiančių, kad jis gali paskatinti susiskaldymą ir konfliktus, o ne vienybę. Tačiau pliurinacionalizmo šalininkai teigia, kad tai yra labiau įtraukiantis ir tolerantiškesnis valdymo būdas nei nacionalizmas.

Ar Ekvadoras yra daugiatautė valstybė?

Taip, Ekvadoras yra daugiatautė valstybė. Tai reiškia, kad valstybę sudaro kelios tautos, kurių kiekviena turi savo atskirą kultūrą ir tapatybę. Ekvadoro konstitucijoje pripažįstamas šių tautų egzistavimas ir jų apsisprendimo teisė. Konstitucijoje taip pat nustatyti šalies kultūrinės įvairovės apsaugos ir skatinimo mechanizmai.

Kodėl Bolivija vadinama daugianacionaline valstybe?

Bolivija vadinama daugiataute valstybe, nes joje gyvena daug skirtingų etninių grupių. Šios grupės turi savo atskiras kultūras ir kalbas, o pagal Bolivijos konstituciją visos jos pripažįstamos lygiomis. Dėl šio konstitucinio įvairovės pripažinimo Bolivija vadinama daugiataute valstybe.

Kada Bolivija panaikino vergovę?

Bolivija oficialiai nutraukė vergovę 1851 m., kai prezidentas Manuelis Isidoro Belzu paskelbė dekretą, kad visi šalies vergai turi būti išlaisvinti. Šį dekretą daugiausia lėmė Bolivijos ir užsienio kovotojų su vergove pastangos, kurie daugelį metų stengėsi nutraukti vergiją. Deja, dėl nepakankamo dekreto vykdymo Bolivijoje vergovė išliko problema ir XX a. Tik XX a. šeštajame dešimtmetyje vyriausybė ėmėsi rimtesnių veiksmų šiai praktikai išnaikinti.

Kas yra daugiatautė šalis?

Daugiatautė valstybė – tai valstybė, kurią sudaro dvi ar daugiau tautybių. Šis terminas paprastai vartojamas kalbant apie šalis, kuriose yra daug etninių grupių, tačiau jis taip pat gali būti vartojamas kalbant apie šalis, kuriose yra daug kalbinių grupių arba daug religinių grupių.

Parašykite komentarą