Džaulio

Džaule (simbolis J, taip pat žymimas SI išvestiniu vienetu vatvalandė) – išvestinis energijos vienetas Tarptautinėje vienetų sistemoje. Jis lygus darbui, kurį atlieka vieno niutono jėga, kai jos veikimo taškas pasislenka vieną metrą jėgos veikimo kryptimi, kitaip tariant, vienam niutono metrui (N⋅m).

Ar džauliai lygūs NM?

Ne. Džaulis (J) yra energijos vienetas, o NM – sukimo momento vienetas.

Kokia yra džaulio formulė?

Energijos vienetas SI sistemoje yra džauliukas (simbolis J), kuris apibrėžiamas kaip darbas, atliktas veikiant vieno niutono jėgai, kai objektas perkeliamas vieno metro atstumu jėgos veikimo kryptimi.

Kokia energija yra džaulio?

Džaulio – energijos vienetas, apibrėžiamas kaip darbas, atliktas veikiant vieno niutono jėgai, kai objektas, veikiamas vieno niutono jėgos, juda vieną metrą jėgos veikimo kryptimi.

Kas yra džauliukas paprastais žodžiais?

Džoulis – energijos matavimo vienetas. Tai energijos kiekis, reikalingas vienam vatui energijos pagaminti per vieną sekundę.

Parašykite komentarą