Dekolonizacija

Dekolonizacija – tai procesas, kurio metu kolonija arba priklausoma teritorija tampa nepriklausoma nuo kolonizuojančios valstybės. Paprastai tai vyksta politinės kovos ir derybų būdu, nors kai kuriais atvejais tai gali įvykti naudojant smurtą ar kitas priemones.

Dekolonizacija paprastai apima naujos vyriausybės ir institucijų sukūrimą ir kolonizuojančios valdžios pasitraukimą iš teritorijos. Šis procesas dažnai lemia nestabilumo ir smurto laikotarpį, nes skirtingos teritorijos grupės varžosi dėl valdžios. Kai kuriais atvejais dekolonizacija taip pat gali būti susijusi su ekonominio vystymosi procesu, nes naujoji vyriausybė siekia sukurti šalies infrastruktūrą ir ekonomiką.

Dekolonizacija yra sudėtingas ir dažnai smurtinis procesas, o jo rezultatai ne visada būna sėkmingi. Daugelis dekolonizaciją patyrusių šalių vėliau išgyveno pilietinius karus, diktatūras ir kitas nestabilumo formas.

Kas yra dekolonializmas paprastais terminais?

Dekolonializmas – tai terminas, kuriuo apibūdinamas kolonializmo padarinių panaikinimo procesas. Tai gali būti susiję su viskuo, pradedant žinių kūrimo ir skleidimo būdo keitimu, baigiant mūsų protų dekolonizavimu ir naujų buvimo pasaulyje būdų įsivaizdavimu.

Dekolonializmą galima vertinti įvairiais būdais, tačiau iš esmės jo tikslas – sukurti teisingesnį ir lygiavertiškesnį pasaulį visiems žmonėms, laisvą nuo kolonializmo palikimo.

Kokios yra keturios dekolonizacijos rūšys?

Keturios dekolonizacijos rūšys: politinė, ekonominė, socialinė ir kultūrinė.

Politinė dekolonizacija – procesas, kurio metu kolonija įgyja nepriklausomybę nuo kolonizatoriaus. Tai gali įvykti įvairiais būdais, pavyzdžiui, per nepriklausomybės karą, revoliuciją arba abiejų šalių derybas.

Ekonominė dekolonizacija – tai procesas, kurio metu kolonija įgyja ekonominę nepriklausomybę nuo kolonizatoriaus. Tai gali įvykti įvairiais būdais, pavyzdžiui, kolonijai plėtojant savo pramonę ir prekybinius ryšius arba kolonizatoriui nutraukus finansinę paramą.

Socialinė dekolonizacija – tai procesas, kurio metu kolonija įgyja socialinę nepriklausomybę nuo kolonizatoriaus. Tai gali įvykti įvairiais būdais, pavyzdžiui, kolonijai sukūrus savo institucijas ir socialines normas arba kolonizatoriui atsisakius politinės ir socialinės kontrolės.

Kultūrinė dekolonizacija – tai procesas, kurio metu kolonija įgyja kultūrinę nepriklausomybę nuo kolonizatoriaus. Tai gali įvykti įvairiais būdais, pavyzdžiui, kolonija išvysto savo meną, literatūrą ir muziką arba kolonizatorius pasitraukia iš savo kultūrinės įtakos.

Kas pradėjo dekolonizaciją?

Dekolonizacija – tai procesas, kurio metu tauta ar teritorija, kuri anksčiau buvo kontroliuojama kitos tautos ar teritorijos, įgyja nepriklausomybę. Šis terminas paprastai vartojamas kalbant apie kolonijų išsilaisvinimo iš imperinio valdymo procesą, tačiau gali būti vartojamas ir plačiau, kalbant apie bet kokį tautos ar teritorijos išsilaisvinimo iš išorinės kontrolės procesą.

Nėra vieno asmens ar įvykio, kuriam būtų galima priskirti dekolonizacijos proceso pradžią, nes tai sudėtingas ir daugialypis reiškinys, kurio šaknys glūdi įvairiuose istoriniuose, politiniuose, ekonominiuose ir socialiniuose veiksniuose. Vis dėlto yra keletas svarbių momentų ir asmenų, kurie atliko svarbų vaidmenį rengiant dekolonizacijos etapą.

Vienas svarbiausių momentų buvo Antrasis pasaulinis karas, kurio metu buvo pralaimėtos Ašies galybės ir baigėsi Europos kolonializmas didžiojoje pasaulio dalyje. Karas taip pat lėmė naujų nacionalistinių judėjimų atsiradimą daugelyje kolonijų, taip pat Europos imperijų ekonominės ir politinės galios sumažėjimą.

Kitas svarbus momentas buvo 1955 m. Bandungo konferencija, kurią Azijos ir Afrikos šalių vadovai sušaukė aptarti visiems rūpimų klausimų. Ši konferencija buvo svarbi tuo, kad padėjo kurti naujų nepriklausomų tautų solidarumo ir vienybės jausmą, taip pat išryškino didėjantį kolonizuotų pasaulio šalių gyventojų nepasitenkinimą kolonializmu.

Vienas svarbiausių asmenų dekolonizacijos procese buvo Mohandas Gandis, vadovavęs Indijos nepriklausomybės judėjimui prieš Didžiosios Britanijos valdymą. Gandhi’s

Parašykite komentarą