Dekoncentracija

Dekoncentracija – tai procesas arba veiksmas, kai valdžia, žmonės arba daiktai paskirstomi iš centrinės vietos arba institucijos.

Dekoncentracija paprastai būna dviejų formų: vertikalioji ir horizontalioji. Vertikalioji dekoncentracija – tai galios ar įgaliojimų perdavimas iš centrinės valdžios centrinių padalinių vietos valdžios padaliniams, o horizontalioji dekoncentracija – tai galios ar įgaliojimų išsklaidymas tarp skirtingų subjektų ar institucijų.

Pagrindinis dekoncentracijos tikslas – skatinti viešųjų prekių ir paslaugų teikimo veiksmingumą, atskaitomybę ir operatyvumą. Ji taip pat laikoma būdu suteikti vietos bendruomenėms daugiau galių ir daugiau įtakos jų valdymui.

Su dekoncentracija susiję keli privalumai ir trūkumai. Teigiama, kad dekoncentracija gali pagerinti paslaugų teikimą, nes vietos valdžios institucijos paprastai geriau reaguoja į savo rinkėjų poreikius. Ji taip pat gali skatinti atskaitomybę, nes yra didesnė tikimybė, kad vietos pareigūnai bus atskaitingi už savo veiksmus tiems, kuriems jie tarnauja.

Neigiama dekoncentracijos pusė gali lemti pastangų ir paslaugų dubliavimąsi, taip pat koordinavimo tarp skirtingų valdžios lygmenų trūkumą. Ji taip pat gali sukurti bičiulystės ir patronažo aplinką, nes vietos pareigūnai gali būti labiau linkę teikti pirmenybę tiems, su kuriais juos sieja asmeniniai ar politiniai ryšiai.

Kas yra koncentracija ir dekoncentracija?

Koncentracija – tai procesas, kai panašūs elementai ar jų grupės sutelkiamos į vieną visumą, siekiant sukurti vieningesnę visumą. Tai gali būti daroma dėl įvairių priežasčių, pavyzdžiui, siekiant, kad informacija būtų lengviau apdorojama arba kad grupė būtų veiksmingesnė. Dekoncentracija yra priešingas procesas, kai elementai atskiriami nuo grupės, siekiant sukurti didesnę įvairovę. Tai gali būti daroma dėl įvairių priežasčių, pavyzdžiui, siekiant leisti skirtingoms grupėms susitelkti ties skirtingomis užduotimis arba suteikti daugiau laisvės atskiriems asmenims.

Koks yra decentralizacijos pavyzdys?

Decentralizacijos pavyzdys – kompiuterių tinklas, kurio visų nevaldo tas pats subjektas. Vietoj to kiekvieną tinklo kompiuterį valdo skirtingas subjektas, o visas tinklas nėra centralizuotai valdomas.

Ar dekoncentruotas yra žodis?

Ne, „dekoncentracija“ nėra žodis.

Kokia yra paprasta decentralizacijos apibrėžtis?

Decentralizacija – tai galios ar įgaliojimų paskirstymo iš centrinės vietos ar asmens procesas.

Parašykite komentarą